Meny
Nå skal også varebiler og taxier bli utslippsfrie

Publisert
03.March.2017

Nå skal også varebiler og taxier bli utslippsfrie

– Stortingets mål om at hele nybilsalget skal være utslippsfritt i 2025 må gjelde også for varebilene, mener ZERO, som i dag samlet en rekke transportaktører i oppstarten av et felles prosjekt for utslippsfri nyttetransport.

På samlingen lanserte også Enova sin nye støtteordning for nyttetransport, som vil dekke deler av merkostnadene ved investeringer i el- og hydrogenkjøretøy, med unntak av elektriske personbiler. Det betyr at det vil bli langt rimeligere å gå til innkjøp av for eksempel hydrogentaxier og el-varebiler.

– Målet om 100% utslippsfritt nybilsalg i 2025, som Stortinget har vedtatt for personbiler, er fullt mulig å nå også for varebiler, sier Kari Asheim, fagansvarlig transport i ZERO.

Trengs flere verktøy

– Enova-støtten blir ett viktig verktøy for å få fart i overgangen til utslippsfrie nyttekjøretøy, men vi vil trenge flere. Her har også lokalpolitikerne en viktig rolle, sier Asheim.

Ved å samle viktige aktører fra ulike deler av transportbransjen, vil prosjektet bidra til å utvikle virkemidlene som trengs for å få samme farten på overgangen til utslippsfri nyttetransporten som vi har hatt for personbiler gjennom elbilpolitikken. En første milepæl ZERO håper å nå tidlig i det nye prosjektet er å doble antallet elvarebiler – fra dagens ca 2500 registrerte.

Tro på hydrogen i taxinæringen

ZERO har også tro på at Enovas støtteordning kan sette fart i overgangen til hydrogen i taxinæringen.

– Støtten til innkjøp av hydrogenbiler til taxinæring, kan bidra til å få opp et tidlig marked for hydrogen som gjør det lettere å få opp flere hydrogenstasjoner – noe som igjen gjør det mulig for flere å kjøpe slike biler, sier Asheim.

I tillegg vil prosjektet jobbe med å få i gang markedet for ellastebiler – både på batteri og hydrogen. ASKO har allerede en batterilastebil i drift og har bestilt hydrogenlastebiler fra Scania, som er på vei. Nå vil ZERO arbeide for et større gjennombrudd for slike kjøretøy.

– Det er viktig at det nå også settes fart på utbygging infrastruktur for lading og hydrogen, og at det offentlige planlegger for en skikkelig koordinering av dette, sier Asheim, som har forventninger om at dette løftes fram i Nasjonal Transportplan som snart presenteres