Meny
Nå skal vi rydde opp i drosjenæringen Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Publisert
25.January.2022

Nå skal vi rydde opp i drosjenæringen

– Denne regjeringen skal sikre en drosjenæring med ordnede forhold, der kundene er trygge, og sjåførene har en jobb de kan leve av. Vi skal ha en trygg pasient- og skoletransport, og et godt drosjetilbud i hele landet. Vi skal stanse det frislippet vi nå ser i drosjemarkedet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Regjeringen vil nå ta flere grep i arbeidet med å rydde opp i drosjenæringen.

– For ett år siden fikk forrige regjering på plass en drosjereform. Det innebar blant annet et frislipp i antall løyvehavere, fjerning av behovsprøving og fjerning om krav om tilknytning til drosjesentral. Dette har ført til en situasjon hvor det bare i løpet av det siste året er utstedt over 4000 nye drosjeløyver, noe som ser ut til å ha gitt en overkapasitet i byene. Samtidig har vi fått en dårligere oversikt over det totale drosjetilbudet generelt. Vi ser også en økt risiko for svart virksomhet. Dette vil denne regjeringen nå gjøre noe med, sier Nygård.

Regjeringens arbeid med et nytt drosjeregelverk vil både være langsiktig, for å sikre et regelverk som holder seg over tid, og kortsiktige tiltak, for å gjøre nødvendige endringer raskest mulig.

– For denne regjeringen er en av de viktigste jobbene å sørge for et seriøst arbeidsliv. Vi vil stille krav til at løyvehaverne har kompetansen som er nødvendig for å drive seriøst. Derfor vil vi så raskt som mulig se på muligheten for å innføre slike krav, og vi vil om kort tid sende et forslag på høring, sier Nygård.

Andre tiltak som Samferdselsdepartementet ser på, er blant annet krav til bankgaranti for løyvehavere og til taklampe. Det kan bidra til å styrke seriøsiteten i bransjen. Forslagene vil så snart som mulig komme ut på høring.

Regjeringen varsler også at de har startet arbeidet med å vurdere andre tiltak som krever lovendringer for å sikre et godt drosjetilbud for hele landet, og en seriøs næring.