Meny
Nå starter utrullingen av 109 elbusser i Oslo sør Foto: Ruter AS/Henrik Morsund Steinshamn

Publisert
10.January.2022

Nå starter utrullingen av 109 elbusser i Oslo sør

De første elbussene har kommet og settes i trafikk når ny kontrakt for Oslo Sør starter 9. januar.

Dette innebærer at nær hele bussparken i Oslo Sør-kontrakten (96 prosent) snart er utslippsfri, og at andelen elektriske bybusser øker til 40 prosent.

Stø kurs tross pandemi

Opprinnelig var planen at alle de 109 elbussene i kontrakten skulle på veien fra oppstart.

På grunn av leveranseforsinkelser som følge av koronapandemien vil 38 busser være klare fra 9. januar. Av disse er 12 leddbusser. Resten av bussene skal være levert innen utgangen av april 2022.

– Oslo skal bli en utslippsfri storby innen åtte år, og byrådet jobber systematisk med å erstatte all fossil transport med utslippsfri. Vi har jobbet i ekspressfart for å få på plass miljøvennlige busser. Når alle de 109 nye elbussene i Oslo Sør kommer i april er nesten 40 prosent av bussene som kjører i Oslo elektriske. Neste år kommer det ytterligere 180 elbusser som skal kjøre i indre by. Da blir alle Oslos busser elektriske, og det betyr at innbyggere får renere luft, mindre støy og lavere klimagassutslipp, sier Sirin Stav (MDG), miljø- og samferdselsbyråd i Oslo kommune.

Sør-kontrakten gjelder for kjøring med buss i bydelene Søndre Nordstrand, Nordstrand i Oslo og deler av Nordre Follo i Viken.

– Dette er et nytt og viktig skritt for å gjøre kollektivtrafikken utslippsfri i Oslo og Viken. I tillegg er det gjort forbedringer på de nye bussene som gjør at kollektivtilbudet blir mer attraktivt og brukervennlig for alle, sier Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel i Viken.

Bærekraftig bevegelsesfrihet for alle

Alle de nye bussene i Oslo Sør-kontrakten har automatisk rampe for rullestoler. Det er en betydelig forbedring for mange kunder. Det er også en stor forbedring for sjåførene, som lett kan aktivere rampen med en knapp fra førersetet, fremfor å løfte ut rampen manuelt. Bussene har også en manuell løsning, som kan brukes ved utfordringer med automatikken.

– Dette er bare starten. Automatiske ramper er nå et standardkrav i alle nye busskontrakter, noe som innebærer et betydelig løft i retning av universell utforming, i tråd med Ruters pågående satsing på å gjøre kollektivtrafikken mer tilgjengelig for alle, sier områdeleder for markedsområde Sør i Ruter Ole Jakob Aanes.

Byråd Stav ser også på de automatiske rampene som et viktig steg i riktig retning.

– For meg er det viktig at kollektivtrafikken skal være tilgjengelig for alle. Dessverre har vi en god del infrastruktur og materiell som stammer fra en tid hvor det var lite fokus på dette. Derfor er det et viktig fremskritt at bussene som leveres nå har automatiske rullestolramper, sier Stav.

Norges største helelektriske bussanlegg

De nye elektriske bussene vil benytte Rosenholm bussdepot i Nordre Follo. Hele anlegget er bygget om for helelektrisk drift. Det er det første i sitt slag i Stor-Oslo og det største i landet.

Det var Norgesbuss som vant kontrakten om å drifte rutene for Oslo sør. Selskapet er stolte av å være med på å gi en vesentlig miljøforbedring i Oslos busstrafikk.

– Med nesten en dobling av antall elbusser i Oslotrafikken er det nærmest en stille revolusjon på vei mot målet om utslippsfri kollektivtrafikk. I tillegg til bærekraftperspektivet får passasjerene en bedre hverdagsopplevelse med mindre støy og uten dieseleksos på holdeplassene, sier administrerende direktør i Norgesbuss Atle Rønning.

Alle leddbussene lades via en pantograf på busstaket. De mindre bussene lades med ccs-plugg lik personbilstandarden for elbiler. Utviklingen de siste årene er større batterikapasitet og rekkevidde. Det gjør det mulig å fortsette elektrifisering av alle linjene i Oslo.

Ladeutstyret har også hatt en rivende utvikling, med mange flere typer å velge mellom og bedre styringssystemer.

Ruteendring ved kontraktsoppstart

I sammenheng med kontraktsoppstarten 9. januar blir det også gjort ruteendringer i Oslo sør, Oppegård og Ski. Endringene gjelder for bussene 73, 79, 81, 83, 84E, 85, 86 og 87. Linje 82E legges ned, men blir delvis erstattet av andre linjer.

Oversikt over endringene:

Oversikt over endringene

 • 73 Holmlia stasjon–Brenna
  Avgang hver halvtime mellom Mortensrud og Pasop etter klokken 22 alle dager.
 • 79 Åsbråten–Grorud T
  Får avgang hvert 10. minutt fra klokken 7 til 18 på hverdager og nye avgangstider. Leddbusser på alle avganger.
 • 81 (Fornebu–) Filipstad–Myrvoll
  Forlenges fra Fløysbonn til Myrvoll. Nye avgangstider.
 • 82E Jernbanetorget–Ødegården–Tårnåsen
  Legges ned, men erstattes delvis av linje 84E som får ny trasé, i tillegg til linje 81 og 83.
 • 83 Jernbanetorget–Kolbotn–Tårnåsen
  Får flere avganger i rushtiden og noe utvidet driftstid tilpasset åpningstidene for andre linjer i området.
 • 84E Jernbanetorget–Ødegården–Oppegård stasjon
  Får ny trasé via Ødegården. Stopper ikke lenger på Sofiemyråsen, HV-huset og Solbråtan. Forlenges fra Myrvoll til Oppegård stasjon. Avgang hvert 15. minutt i rushtidene.
 • 85 Jernbanetorget–Malmøya–Ulvøya
  Får avgang hver halvtime alle dager, og hvert 15. minutt i rushretningen. Får lengre driftstid alle dager.
 • 86 Kolbotn–Ingierstrand–Svartskog
  Får nytt linjenummer 585 og justerte avgangstider.
 • 87 Hauketo–Kolbotn stasjon
  Kjører kun mellom Hauketo og Kolbotn stasjon. Nye linje 580 overtar strekningen Kolbotn stasjon–Ski stasjon. Kjører helt inn til Kolbotn stasjon for enklere overgang til togene. Nye rutetider tilpasset tog L2 på Hauketo.
 • 18N Kringsjå–Åsbråten
  Får nytt linjenummer 19N for å samsvare med trikkens linje 19. Får ny trasé over Jernbanetorget, og stopper foran Oslo S.
 • 580 Kolbotn stasjon–Ski stasjon
  Ny linje som erstatter linje 87 på strekningen Kolbotn–Ski. Kjører helt inn til Kolbotn stasjon for enklere overgang til togene. Rutetidene er tilpasset tog L2 på Kolbotn.
Fakta om utslippsfri kollektivtransport i Oslo og Viken:
 • Trikk og T-bane går på sertifisert strøm, og er helelektrisk.
 • Ti elektriske minibusser ble satt i drift på Romerike i august 2017, trolig som verdens første.
 • Seks elbusser i Oslo inngikk i en toårig pilot, som startet i november 2017.
 • 70 elektriske busser kom i løpet av våren 2019, og ble satt inn på 13 linjer i Oslo. Bussene ble innfaset via endringsordrer på eksisterende kontrakter.
 • 39 elektriske busser begynte å kjøre i Lørenskog og Lillestrøm i forbindelse med oppstart av nye busskontrakter på Romerike 30. juni 2019.
 • De tre Nesoddfergene ble elektriske i 2019 og 2020.
 • 18 elbusser ble faset inn i Asker og 23 i Vestre Aker sommeren 2020 i forbindelse med nye busskontrakter.
 • Ruters båttilbud i Indre Oslofjord betjenes fra høsten 2021 av selskapet Boreal Sjø med fem nybygde, elektriske båter på plass til sommeren 2022. Den første båten ankom Oslo 15.12.2021.
 • Nesten hele bussparken i Oslo Sør-kontrakten (96 prosent) skal bli elektrisk innen april 2022. Da vil 265 av bussene være elektriske, fordelt på 223 røde og 42 grønne elbusser. Det utgjør nærmere 40 prosent elbusser i Oslo og ca. 22 prosent elbusser totalt som kjører for Ruter.
 • Minibuss- og personbiltjenester Follo med oppstart 1.8.2022, inkluderer 100 helelektriske minibusser og personbiler.