Meny
Næringslivets NOx-fond støtter utslippsreduksjoner

Publisert
22.January.2015

Næringslivets NOx-fond støtter utslippsreduksjoner

Over 800 bedrifter betaler inn 600 mill. kroner årlig til NOx-fondet. Bedriftene slipper da fiskal NOx-avgift. Fondet støtter tiltak som reduserer NOx-utslipp i bedriftene.

Til nå har fondet behandlet over 1500 søknader. Utslippene av NOx er redusert med 27 000 tonn årlig. Innen utløp av 2017 skal ytterligere 7 000 tonn NOx reduseres for å oppfylle forpliktelsene i Miljøavtalen om NOx mellom 15 næringsorganisasjoner og Klima- og Miljødepartementet.

Totale norske utslipp er 156 000 tonn. Omlegging til bruk av gass i ferjer, passasjerfartøy og i industrien, bruk av batterier i skip og landstrøm, samt rensetiltak er eksempler på tiltak. Støtten kan bli opptil 80 % av medgåtte kostnader for bedriftene. For mer informasjon:  www.nho.no/nox