Meny
NAF etterlyser flere vinter-kontroller av vogntog Foto: NAF

Publisert
14.December.2023

NAF etterlyser flere vinter-kontroller av vogntog

Glatte vinterveier har ført til trafikkulykker og uhell ulike steder i landet de siste dagene. I flere av dem har tunge kjøretøy vært involvert. – Kontroll av dekk og bremser på tunge kjøretøy er viktig for å få utrygge vogntog bort fra vinterveiene, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Statens vegvesens egne oversikter viser at de avdekker flere feil på vogntog i kontroller nå enn tidligere. Over halvparten, 52,7 prosent, av de kontrollerte tunge kjøretøyene i 2022 hadde feil på bremser, viser tall fra rapporten Trafikksikkerhetsutviklingen 2022. Kontrollene av tunge kjøretøy er viktig for trafikksikkerheten.

– Vi støtter det målrettede arbeidet med å stanse de utrygge vogntogene. Statens vegvesen må trappe opp kontrollvirksomheten nå om vinteren. Da er de ekstra viktige, sier Handagard.

Målrettede kontroller

At flere feil avdekkes trenger ikke bety at det er feil på flere tunge kjøretøy enn tidligere, understrekes det i rapporten. Mer målrettede kontroller og høyere kompetanse hos kontrollørene, bidrar til at kontrollene er mer effektive, hevdes det.

– Det er en høy andel tunge kjøretøy som stoppes som får bruksforbrud. Det betyr at det er alvorlige mangler som avdekkes, sier Handagard.

Trafikksikkerhet på vinterveiene

Glatte vinterveier er mer krevende for sjåfører både av tunge og lette kjøretøy. I tillegg til den klare oppfordringen om å holde trykket oppe på vinterkontroller av tunge kjøretøy, har NAF en beskjed til bilistene.

– Ulykkestallene så langt i år har vært høye, og vi er i ferd med å passere antallet omkomne i trafikken fra i fjor. Nå gjelder det å samles om å snu trenden, og her har vi alle et ansvar. Snø og glatte veier krever at du avpasser farten og holder ekstra avstand, understreker hun.

Bakgrunn

Omtalen av kontroll med tunge kjøretøy er hentet fra rapporten Trafikksikkerhetsutviklingen 2022. Den er utarbeidet av Statens vegvesen. Se spesielt kap 3.9 Godstransport på vei.

Fra omtalen av kontroll med tunge kjøretøy i samferdselsbudsjettet for 2024, s 72: Andelen kontrollerte tunge kjøretøy med feil og mangler økte fra 54,1 pst. i 2021 til 56,5 pst. i 2022. Totalt ble det gjennomført over 84 000 tungtransportkontroller i 2022, som er en økning i forhold til de to foregående årene.