Meny
NAF: – Hareide leverer ikke på veivedlikehold og rassikring Det brukes for lite på skredsikring og vedlikehold regjeringens forslag til statsbudsjett. Foto: NAF

Publisert
07.October.2020

NAF: – Hareide leverer ikke på veivedlikehold og rassikring

– NAF hadde store forventninger til at samferdselsminister Knut Arild Hareide skulle levere på bedre rassikring og veivedlikehold. Det gjør han dessverre ikke, sier administrerende direktør Stig Skjøstad i NAF.

Dette er Knut Arild Hareides første statsbudsjett som samferdselsminister, og han har tidligere vært tydelig på at han er enig med NAF i at vedlikehold burde vært prioritert høyere.

– Vi er overrasket over at bevilgningene til vedlikehold og fornying av veiene i praksis står på stedet hvil, rundt 5 mrd. kroner. I tillegg økes ikke støtten til rassikring og det er ingen nye skredsikringsprosjekter inne, sier Skjøstad.

Enormt etterslep

Regjeringen skriver i forslaget til statsbudsjettet for 2021 at ESA, overvåkningsorganet for EØS-avtalen, har igangsatt en traktatsbruddprosedyre mot Norge for manglende overholdelse av fristen for oppgradering av tunneler.

– Dette bekrefter det NAF har sagt hele tiden; at tempoet på veivedlikehold må prioriteres høyere enn i dag, sier Skjøstad.

I 2019 hadde hele 40 prosent av fylkesveiene dårlig eller svært dårlig dekketilstand. NAF-bladet Motor har beregnet at etterslepet på fylkesveiene alene er på rundt 80 milliarder kroner. Legger vi til riksveiene er etterslepet beregnet til opp mot 130 milliarder kroner.

– Bevilgningene til vedlikehold har stått på stedet hvil i mange år, mens antallet kroner som går til investeringer har doblet seg. Dette er ikke holdbart. Våre undersøkelser viser at folk heller vil prioritere mer vedlikehold enn nye veier, om de må velge, sier Skjøstad.