Meny
NAF krav til Nasjonal Transportplan: – Veimidlene må dreies mot vedlikehold Mange steder i landet formelig skriker veiene etter vedlikehold. Foto: NAF

Publisert
31.May.2021

NAF krav til Nasjonal Transportplan: – Veimidlene må dreies mot vedlikehold

– Nå må Stortinget vise at de mener alvor og vedta en forsterket vedlikeholdsplan i Nasjonal Transportplan, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF, Norges Automobil-Forbund.

Alle de politiske partiene er positive til vedlikehold av veiene, viser en gjennomgang NAF har gjort av partienes nye programmer og forslag til programmer.

– Alle partiene snakker om betydningen av veivedlikehold. Samtidig utgjør vedlikeholdsbudsjettene kun om lag en fjerdedel av de samlede veibudsjettene, påpeker Skjøstad.

Må sette handling bak ordene

NAF utfordrer partiene til å samle seg om en forsterket vedlikeholdsplan når de skal vedta Nasjonal Transportplan i juni.

– Denne våren har samtlige partier stått i kø for å hylle bedre vedlikehold av veiene våre. Alle landsmøtene til alle partiene har sagt at vedlikehold er viktig. Samtidig behandler Stortinget Nasjonal Transportplan som legger prioriteringene for samferdselspolitikken de neste 12 årene. Vi forventer nå at partiene tar sin egen politikk på alvor, og følger opp egne vedlikeholdsløfter nå når de har muligheten, sier Skjøstad.

– Over flere tiår har det bygget seg opp et stort forfall på det norske veinettet. Folk kjører på hullete, utrygge og nedslitte veier. Mange steder i landet er faren for skred og ras en betydelig kilde til folks utrygghet i deres hverdagsreise, sier han.

Forfall på mellom 80 og 130 milliarder

Tall fra 2014 viser at etterslepet på riks- og fylkesveinettet til sammen er beregnet til mellom 80 og 130 milliarder kroner.

– Vi mener det er mulig å fjerne etterslepet på veiene våre i løpet av ti år. Bevilgningene til vei må dreies betydelig i retning av økt vedlikehold og fornying de neste årene, sier han.

NAF har sett på de nye partiprogrammene og forslag til partiprogram for partiene på Stortinget. I alle programmene finner man formuleringer som understreker behovet vedlikehold av veinettet.

Lover “løft” og å “ta igjen vedlikeholdsetterslepet”

SV skriver at de vil «prioritere vedlikehold», og Ap viser til at det er «behov for et kraftig vedlikeholdsløft». Frp skriver at «Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene har blitt for stort» mens MDG vil «prioritere godt veivedlikehold». Venstre «vil investere mer i fylkesveinettet».

Både Høyre og KrF har avholdt landsmøte, men foreløpig ikke publisert de vedtatte programmene. I utkastene lover imidlertid Høyre å «redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene» og KrF skriver at de vil «ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene». Også Sp, som ennå ikke har hatt landsmøte lover å «satse kraftig på å redusere vedlikeholdsetterslepet på riks- og fylkesveier»

For Høyre, KrF og Sp er formuleringene hentet fra siste versjon av programmet.