Meny
NAF krever større fart på ladeutbyggingen i 2020 Regjeringen har et mål om at alt nybilsalg skal være nullutslippsbiler i 2025. En god ladeinfrastruktur er en forutsetning for å nå det politiske målet, derfor har regjeringen et ansvar. Foto: NAF

Publisert
06.January.2020

NAF krever større fart på ladeutbyggingen i 2020

– Regjeringen må kalle inn aktørene som skal sørge for utbygging av ladestasjoner og få ryddet opp i flaskehalsene som nå hindrer utbygging. Antall ladestasjoner henger ikke med på veksten i antall elbiler. Nå begynner det å haste, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Det bygges både færre ladestasjoner enn lovet, og mange færre enn det som trengs. Det viser tall som NAF har samlet inn fra ladeoperatørene.

– I 2019 ble det bare bygget litt over halvparten av den ladekapasiteten som trengs, og langt færre hurtigladere enn det selskapene planla for i starten av året. Med rundt 60  000 nye elbiler i 2019 og mange nye elbiler på vei inn i markedet i 2020 blir det enda flere elbiler per ladepunkt, sier Sødal.

Må rydde opp

Ladeoperatørene nevner lang saksbehandling i kommunene, vanskelige nettselskaper og høye effekttariffer som grunnen til at de har bygget færre ladere enn de planla for i året som gikk.

– Uansett hvem som har skylda betyr dette ladekø og lengre ventetid for forbrukeren. Nå må regjeringen ta et helhetlig ansvar og kalle inn partene for å rydde opp i rammevilkårene, sier Sødal.

– Regjeringen har et mål om at alt nybilsalg skal være nullutslippsbiler i 2025. En god ladeinfrastruktur er en forutsetning for å nå det politiske målet, derfor har regjeringen et ansvar, fortsetter han.

Blir kvitt rekkeviddeangst

– Med god ladeinfrastruktur ryddes rekkeviddeangst av veien, en viktig hindring for mange når de vurderer om de skal kjøpe elbil, sier Sødal.

NAF har spurt et utvalg av våre medlemmer om hva som hindrer dem i å skaffe seg en elbil. Blant bensin- og dieselbileierne var de viktigste hindrene rekkevidde, hengerfeste og hurtiglademuligheter. Nær halvparten av de spurte svarte at hurtiglademuligheter er et hinder for å gå over til bil på strøm.

– Lading er det enkleste hindret for regjeringen å rydde av veien. Bilenes egenskaper er de ikke herre over, men nå må de få grep om ladeinfrastrukturen, avslutter Nils Sødal.