Meny
Nei til bompengeavgift for taxier på flyplassen

Publisert
01.December.2015

Nei til bompengeavgift for taxier på flyplassen

Det innføres bompengeavgift for taxier på Sola og Flesland flyplass. I første omgang skal avgiften være 10 kroner, men det er allerede varslet at den vil øke i løpet av kort tid.

– Det er uforståelig at Avinor får lov til å kreve bompenger, når Ketil Solvik-Olsen fra Fremskrittspartiet er samferdselsminister. Nå får vi en ny bompengeavgift, som gjør drosjeturene dyrere for passasjerene, sier Øystein Trevland, styreleder i Norges Taxiforbund.

[factbox id=”1″]

Det er parkeringsselskapet Europark som har fått oppgaven å drifte det nye systemet ved Sola og Flesland flyplass. Det er distribuert et avtaleoppsett som Avinor ønsker at taxisentralene, og eventuelt drosjeeierne, skal underskrive. Det er hevdet at man er nødt til å skrive under avtalen for å få lov til å hente passasjerer på lufthavnene. Norges Taxiforbund mener Avinors opplegg er både ulovlig og politisk uklokt.

– Dersom næringens aktører skulle velge å tiltre avtalen, ville man akseptert at Europark både kan forestå tildeling av turer til den enkelte taxi, samt iverksette sanksjoner etter egne retningslinjer. Dette er i strid med lovgivningen. Europark har ingen rett til å utestenge taxier fra å hente passasjerer på flyplassene, sier Trevland.

Norges Taxiforbund har fått utført en juridisk vurdering av systemet Avinor vil innføre, og mener på den bakgrunn at innføringen av avgift og mulighet for utestengelse av drosjer, vil være ulovlig. Systemet Avinor vil innføre mangler både tilstrekkelig rettslig grunnlag, samt at det vil gripe inn i taxinæringens plikter og rettigheter etter yrkestransportregelverket. I tillegg kommer at systemet vil kunne være i strid med konkurransereglene.

– Vi har bedt Samferdselsdepartementet om tilbakemelding. Drosjenæringen har jo både plikt og rett til å betjene markedet, uten at kundens skal betale ekstra avgift for at taxien kommer, avslutter Trevland.