Meny
Neste år flyttes også brevsorteringen fra Bodø og Tromsø Når brevsortering og ruteklargjøring om et år flyttes fra Tromsø og Bodø til Østlandsterminalen på Lørenskog, vil all brevsortering i Norge være samlet på et sted. Foto: Posten Norge

Publisert
23.March.2022

Neste år flyttes også brevsorteringen fra Bodø og Tromsø

Siden årtusenskiftet har brevvolumet i Norge falt med 80 prosent. Økt digitalisering er den største driveren bak det kraftige fallet. Det forventes at utviklingen vil fortsette og om få år vil hver husstand kun motta 1,7 brev i uken. Denne utviklingen gir ikke lenger grunnlag for å opprettholde egen brevsortering i Bodø og Tromsø.

Fra 1. april neste år vil brevsorteringen flyttes til Østlandsterminalen på Lørenskog. Tilsvarende omlegginger har vært gjennomført for alle landets brevsorteringsanlegg – og kun Bodø og Tromsø gjenstår. Omleggingen vil ikke berøre kundene. Dagens servicetilbud opprettholdes.

– Adressert post har i stor grad blitt erstattet av e-post. Økt digitalisering endrer samfunnet. Posten må endre seg i takt med dette og tilpasse måten vi jobber på. Det er kun i Tromsø og Bodø vi fortsatt har gammel struktur for ruteklargjøring. Nå er det fysiske brevvolumet falt så mye at det er helt naturlig at brevsorteringen for Tromsø og Bodø følger resten av landet, sier konserndirektør Hans-Øyvind Ryen i Nettverk Norge.

Planene er drøftet med de tillitsvalgte. Det har vært lang og god dialog og partene er enige om rammene for å flytte brevproduksjonen.

Postens omstillingsavtale som er avtalt mellom partene ligger til grunn. Her legges det vekt på å bruke tid og finne gode løsninger for ansatte som blir berørt. Endringene varsles allerede nå for gjennomføring om ett år. Det gir medarbeidere tid til å finne annet arbeid samtidig som noen vil få tilbud om omskolering, for eksempel for å ta utdanning som yrkessjåfør.

– Vi har gode erfaringer med omstillinger i Posten. Ved å planlegge i god tid gir vi bedre forutsetninger for at de ansatte skal kunne skaffe seg nytt arbeid. Vi har tro på å finne løsninger for alle ansatte, sier konserndirektør Hans-Øyvind Ryen i Nettverk Norge.

Det vil være rundt 30 årsverk i Tromsø og 47 årsverk i Bodø som blir berørt.

Nedgang for brev og økning for pakker

Posten har de siste årene opplevd store volumendringer. Det har vært kraftig nedgang i den tradisjonelle brevposten, mens det har vært stor vekst i pakker fra netthandel. Posten har møtt utviklingen med å tilpasse og omstille virksomheten.

Når brevsortering og ruteklargjøring om et år flyttes fra Tromsø og Bodø til Østlandsterminalen, vil all brevsortering i Norge være samlet på et sted. Østlandsterminalen benytter Nord-Europas største sorteringsmaskin og har stor kapasitet.

Hver dag transporteres post som skal til og fra Bodø og Tromsø til Østlandsterminalen. Mesteparten av posten som i dag sendes fra Tromsø og Bodø skal til Sør-Norge. Omleggingen innebærer derfor en mer bærekraftig og miljøeffektiv løsning ved at Posten kan benytte eksisterende infrastruktur og logistikkløsninger.

Transport av brev mellom Tromsø og Oslo vil sendes med fly – som i dag. Dette vil fortsette for å opprettholde høy kvalitet til kundene. Omlegging av brevsorteringen og reduksjon i brevmengden gjør at antall fly kan redusere fra 3 til 2 i den nye løsningen. Dette bidrar til å redusere klimautslipp og gir en mer bærekraftig transport.