Meny
Netthandel drar opp Postens omsetning og resultat Foto: Stig Tvergrov

Publisert
17.February.2020

Netthandel drar opp Postens omsetning og resultat

Posten-konsernet legger bak seg et godt år hvor de foreløpige tallene viser at omsetning for 2019 lander på 24 212 mill. kr, som er en økning på 1,3 prosent sammenlignet med året før. Justert driftsresultat for 2019 er 808 mill.kr, som er 278 mill.kr bedre enn 2018.

Fremgangen er i hovedsak drevet av veksten i logistikkvirksomheten. Posten begynner nå å se positive effekter av den langsiktige satsingen som er gjort for å møte veksten i E-handelsmarkedet.

– Vi er fornøyd med utviklingen i 2019. Veksten, spesielt innen e-handelsmarkedet, kommer som følge av at vi utvikler tjenester og digitale løsninger som møter kundenes behov. Vi har god fart på innovasjonsarbeidet og er i gang med å forme fremtidens utleveringsnett. I fjor utvidet vi vårt utleveringsnettverk i Norge, Sverige og Danmark med nærmere tusen nye utleveringssteder, sier Tone Wille, konsernsjef i Posten.

Økt netthandel gir vekst i logistikksegmentet

Logistikksegmentet forbedret justert driftsresultat betydelig sammenlignet med 2018. God markedsvekst og nye digitale tjenester, kombinert med stadig mer kostnadseffektiv drift i det norske pakke- og godsnettverket ga en god lønnsomhetsforbedring. For å møte veksten og tilby attraktive løsninger til nordiske nettbutikker, fortsetter Posten å utvide kapasitet og nettverk både i Sverige og Danmark. I Norge vil Posten samprodusere og samkjøre post, pakker og gods i et felles nettverk.

Færre brev svekker postsegmentet

I postsegmentet ble resultatet redusert. Gjennomføring av betydelige kostnadstilpasninger i driften kompenserte i stor grad for nedgangen i adressert brevvolum. I 2019 falt det adresserte brevvolumet med 9,9 prosent og det er forventet en fortsatt nedgang. For videre å tilpasse posttilbudet til lavere etterspørsel vil utlevering av brevpost skje annenhver dag fra juli 2020 slik ny postlov åpner for. Pakker vil fortsatt utleveres alle hverdager i store deler av landet.

Driftsresultatet (EBIT) for 2019 endte på 162 mill. kr, en reduksjon på 253 mill. kr fra 2018. Driftsresultatet ble negativt påvirket med 651 mill. kr, hovedsakelig som følge av omstillingskostnader på om lag 430 mill. kr til nødvendig restrukturering av postvirksomheten.

Møte  klimautfordringene

2020 er starten på det tiåret Norge skal redusere utslipp med 50 prosent og Posten skal fortsette sitt ambisiøse arbeid for å møte  klimautfordringene. Konsernets mål er å benytte kun fornybare energikilder på kjøretøy og i bygg innen 2025. Vi tester og tar i bruk nye kjøretøy, etablerer utslippsfri post- og varedistribusjon, og fortsetter å utvikle nye forretningsmodeller som gjør hverdagen enklere for folk flest, sier Wille.

Øvrige forhold

Bemanningen i konsernet var på 13 995 årsverk ved utgangen av 2019, en reduksjon på 464 årsverk sammenlignet med 2018. Utviklingen innen sykefravær og skadefrekvens var positiv. Sykefraværet gikk ned til 5,9 prosent, fra 6 prosent året før. Skadefrekvensen ble redusert til 7,8, fra 8,7 året før.

Hovedtrekk året 2019 (2018)

  • Driftsinntekter: MNOK 24 212 (23 894)
  • Justert driftsresultat: MNOK 808 (531)
  • Driftsresultat (EBIT): MNOK 162 (415)
  • Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter: MNOK 2 151 (598)
  • Avkastning på investert kapital (ROIC): 7,4 (7,3) prosent
  • Egenkapitalavkastning (ROE): 0,2 (3,9) prosent

Hovedtrekk 4. kvartal 2019 (4. kvartal 2018)

  • Driftsinntekter: MNOK 6 490 (6 407)
  • Justert driftsresultat: MNOK 279 (246)
  • Driftsresultat (EBIT): MNOK 177 (88)
  • Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter: MNOK 870 (491)