Meny
Nordens ledende tilbyder av LNG

Publisert
12.October.2018

Nordens ledende tilbyder av LNG

Energiselskapet Gasum øker sin aksjeandel i Skangas til 100 %. Overtakelsen er et viktig ledd i Gasums strategi for å utvikle det nordiske gassmarkedet og LNG-infrastruktur. Kjøpet styrker også Gasum sin posisjon som Nordens ledende tilbyder av flytende naturgass (LNG) og som veiviser på gassmarkedet.

Gasum kjøper den resterende aksjeposten i LNG-tilbyderen Skangas fra det norske Lyse-konsernet. I 2014 ble Gasum majoritetseier i Skangas med sin 51 prosent eierandel, og i fjor ble andelen økt til 70 prosent.

– Det at Skangas fusjonerer nå med Gasum gjør oss enda bedre rustet til å bygge og utvikle det nordiske gassøkosystemet og svare på økende etterspørsel. Vi takker Lyse-konsernet for godt samarbeid ved videreutvikling av LNG-markedet, sier Gasums administrerende direktør Johanna Lamminen.

– Behovet for renere drivstoffløsninger både innen industri og samferdsel har økt betydelig, og LNG er det mest konkurransedyktige alternativet av alle lavutslippsdrivstoffer.

Gass spiller en stor rolle i våre forsøk å redusere energiens karbonfotavtrykk i Norden. Etterspørselen etter renere drivstoffløsninger øker kraftig i alle transport- og industrisektorer mens man leter etter metoder for å redusere utslipp og forebygge klimaendringer. LNG egner seg for bruk både innen maritim transport, landtransport og industri. Også fornybar flytende biogass (LBG) kan brukes i de samme bruksområdene.

I løpet av de siste årene har Gasum målrettet utviklet den nordiske LNG-infrastrukturen for å forbedre tilgjengeligheten av gass for å tilfredsstille behovene innen både maritim transport og landtransport. I september offentliggjorde Gasum sin intensjon om å utvide det nordiske nettverket av gassfyllingsstasjoner til cirka 50 stasjoner innen begynnelsen av 2020-tallet. Et omfattende nettverk av gassfyllingsstasjoner i både Finland, Sverige og Norge vil gjøre det mulig å øke bruken av flytende natur- og biogass innen transport og distribusjon i betydelig grad.

Foretakskjøpet som nettopp er blitt offentliggjort, er et naturlig neste trinn i utviklingen av den nordiske LNG-infrastrukturen. Fusjonen garanterer Gasum et sterkt fotfeste på det voksende markedet samtidig som foretaket sikrer seg ledende kompetanse i dette faget og kan benytte seg av de siste teknologiske innovasjonene.

Fakta

Gass spiller en stor rolle i våre forsøk å redusere energiens karbonfotavtrykk i Norden. Etterspørselen etter renere drivstoffløsninger øker kraftig i alle transport- og industrisektorer mens man leter etter metoder for å redusere utslipp og forebygge klimaendringer. LNG egner seg for bruk både innen maritim transport, landtransport og industri.