Meny
Nordic ruster opp Oslo Lufthavn

Publisert
04.December.2015

Nordic ruster opp Oslo Lufthavn

Nordic Office of Architecture AS vant i 2008 oppdraget med utvidelsen av Oslo lufthavn Gardermoen. Flyplassen skulle øke passasjerkapasiteten fra 20 til 28-35 millioner passasjerer i året. Prosjektet involverer planleggingen og designet av terminal, flyside- og landsideområder og har en høy miljøprofil.

Nordic var i 2008 ett av fem prekvalifiserte, tverrfaglige team  med forslag til utvidelsen av Oslo Lufthavn T2. Her skulle de øke passasjerkapasiteten innenfor en bygningskropp med kompakt og effektiv arealbruk.

Nordic vant oppdraget i 2009 sammen med Cowi As, Norconsult AS, Aas Jacobsen AS og Per Rasmussen AS. Vi har snakket med prosjektleder i Nordic, Bjørn Olav Susæg om prosjektet og de arkitektoniske løsningene i den nye terminalen på Oslo Lufthavn.

Høster erfaringer fra Gardermoen

Den nye terminalen, T2, har svært høye miljøambisjoner og skal nå BREEAM NOR Excellent. Dette har vært utfordrende arbeid for prosjekteringsgruppen.

[img id=”1″]

– Faglig sett har prosjektet vært et vesentlig kompetanseløft for Nordic. Miljøfokuset er høyt, og vi har tatt steget ut i BIM-verden. Vi mener at vi er helt i tetsjiktet på dette i Norge nå. Dette har vært krevende men veldig interessant og lærerikt for hele prosjekteringsgruppen. Erfaringen vi har høstet fra dette bruker vi nå i andre prosjekter, forteller Bjørn Olav Susæg til Fremtidens Byggenæring.

Kjente materialer og nye løsninger

Den nye terminalen vil ha flere gjenkjennelige elementer, blandet med nye løsninger for teknologi og interiør.

– Hovedkonseptet for T2 er at det skal være én terminal, ikke to. Prosjektnavnet  “Terminal 2″ er sånn sett litt paradoksalt, forteller Susæg.

Når vestgavlen på den gamle delen av terminalen rives, blir avgangshallen mer enn 300 meter bred.

– Det er et stort rom, og vi mente det beste ville være å minimere forskjellene på hovedelementene i de to delene for nettopp å underbygge at det er ett, sammenhengene anlegg, sier Susæg.

Materialpaletten har store likheter med det man kjenner i den gamle delen av terminalen: tre, betong, stål og naturstein. Riktig kombinasjon av dette mener Nordic er en god, tidløs base.

– Vi former den nye avgangshallen nokså likt som den eksisterende, men med en del nye interiørløsninger som for eksempel nytt konsept for innsjekking. Fasader, tak og hovedkonstruksjon i limtre vil være gjenkjennelig elementer i den nye delen, forklarer Susæg.

[img id=”2”]

Pir Nord er 300 meter lang og stikker ut fra dagens sentralbygning mot nord. Store limtrekonstruksjoner på betongsøyler bærer bygningen, som skal oppnå kravet for passivhus. Pir nord skal betjene reisende både for innland og utland.

– Utsiden av Pir nord vil kles med europeisk grå eik, noe som er ganske unikt for en flyplass.  Fokus på miljø har vært en viktig føring i prosjektet, og det har blitt gjort en rekke materialanalyser som grunnlag for beslutninger i designprosessen, forteller Susæg.

Utnytter naturlig lys

– Mellom de to innsjekkingsområdene over dagens togstasjon, blir det et spektakulært tretak som slipper inn mye lys. Det blir et flott innslag i et viktig område hvor passasjerer skal orientere seg når de ankommer bygget og skal ut å reise, sier Susæg.

– Tanken med utformingen av Pir nord er at den delen som ligger inn mot sentralbygningen skal underordne seg det store, gamle terminaltaket, og fremdeles kunne slippe inn lys mot innsjekking. Pir nord går så gradvis over til å bli et rørformet snitt ut mot gateutgangene, og tak og fasader er dobbeltkrumme i overgangen ved gateområdene.

Ved gateområdene jobbet Nordic med form og lysinnslipp som skal vise passasjerflyten i bygget.

– En buet form er i tillegg energieffektiv fordi man kan få stor opplevd høyde i rommet med et mindre volum å drifte rent teknisk. At piren til slutt endte opp med å aerodynamisk ut får man ta som en bonus, forteller Susæg.

Med sikkerhet i beregningene

Nordic tar oppdraget på Oslo Lufthavn svært alvorlig, og ser betydningen av bygget som hovedportalen inn og ut av Norge.

[img id=”3″]

– All logistikk og teknikk må fungere, men fokus på design, arkitektur og godt håndverk er høyt, forklarer Susæg.

Samtidig ligger det grunnleggende sikkerhetsaspekt for planløsningene på flyplassen. Det er strenge regler for separasjon av ulike passasjerkategorier, og ikke minst for sikkerhetskontrollen.

– Vår jobb som arkitekter er da å finne en layout som ivaretar disse kravene, og samtidig ivaretar fleksibiliteten slik at passasjerene forstår hvor de skal ved hjelp av våre naturlige ledelinjer, forklarer Susæg.

Utvider Non-Schengen fasiliteter

Pir nord er ikke tilrettelagt for reisende utenfor Schengen, men det er utvidelsen av utelandsspiren i øst. Dette oppdraget vant Nordic i sommer.

– Utvidelsen av fasiliteter for Non-Schengen-reisende er et resultat av Oslo lufthavns offensive satsing på flere interkontinentale ruter. Når disse utvidelsene er ferdige vil terminalen være omlag 280 000 kvadratmeter stor. Målet er å opprettholde posisjonen som en av de mest effektive flyplassene i Europa, forteller Susæg.

Likevel er det arbeidet med T2-utbyggingen som er Nordics desidert største prosjekt på Oslo lufthavn. Dette arbeidet skal stå ferdig i April 2017, og beskrives som et maratonløp for de som har jobber med prosjektet.

– T2 har betydd mye for vår vekst som arkitektkontor. Oppdraget er stort og går over lang tid. Vi har også en pålitelig, stabil og ambisiøs byggherre som vi samarbeider godt med,  avslutter Bjørn Olav Susæg til Fremtidens Byggenæring.