Meny
Nordmenn bruker minst piggdekk

Publisert
06.January.2016

Nordmenn bruker minst piggdekk

En stor nordisk SIFO-undersøkelse viser at norske husholdninger er flinkest til å velge bort piggdekk om vinteren, mens finner bruker piggdekk mest. Flest svenske husholdninger har bil og danskene ligger på topp når det gjelder vinterdekk på sommeren.

Bilkulturen blomstrer i de nordiske landene. Tross en forholdsvis godt utbygget kollektivtrafikk og diverse trafikkutgifter er bilen fortsatt det foretrukne fremkomstmiddelet for mange husholdninger.

Når det gjelder egen bil i husholdningen er det svenske bilister som sitter i førersetet. Her har 86 prosent egen bil, tett fulgt av Finland med 83 prosent, mens 79 og 71 respektive prosent av husstandene i Danmark og Norge har en tilknyttet bil.

Disse tallene kommer fra Michelins årlige SIFO-undersøkelse der bedrifter tar temperaturen blant bilistene i de fire største nordiske landene. Her stilles det spørsmål rundt deres kunnskap, relasjon og holdning til – bilens eneste kontaktpunkt med veien – dekkene.

– Kartleggingen av mer enn 4.000 nordiske bilister gir oss viktig innsikt i deres holdninger og relasjon til dekk. Spesielt når det gjelder trafikksikkerhet og dekkvalg gir undersøkelsen oss nyttig informasjon om trender og eventuelle endringer i bilistenes oppfatninger, forklarer Marcus Karlsson, miljø- og trafikksikkerhetsansvarlig i Michelin Norden.

Forventninger styrer dekkvalget om vinteren

Undersøkelsen avslører blant annet de nordiske bilistenes vaner og preferanser når det kommer til dekkvalg om vinteren.

[img id=”1″]

Det viser seg at hele 83 prosent av finske bilister og 63 prosent av svenske bilister kjører med piggdekk om vinteren, mens bare 39 prosent av bilistene i Norge gjør det samme. I Danmark er piggdekk uvanlig og danske bilister er de som oftest velger såkalte helårsdekk. I Danmark velger 16 prosent av bilistene helårsdekk, mot 5 prosent i Norge og Sverige og bare 1 prosent i Finland.

– Ikke så overraskende så spiller både geografi og klimaforskjeller inn når de nordiske landenes dekkvalg sammenliknes. Her utmerker Finland seg markant som det landet som ruster seg mest for vinteren og danskenes dekkvalg ligner mer på hvordan det ser ut i de andre landenes storbyer som Stockholm og Oslo, sier Marcus Karlsson.

Vinter året rundt?

Michelins undersøkelse viser også noen store forskjeller i antall bilister som, mot all anbefaling, kjører med vinterdekk året rundt. I Danmark kjørte 7 prosent av bilistene på vinterdekk sommeren 2015, mens det var respektive 5, 3 og 1 prosent som gjorde det samme i Sverige, Norge og Finland.

– Problemet med vinterdekk om sommeren er at bremselengden og veigrepet gradvis blir dårligere ettersom temperaturen stiger og gummien blir mykere. Det betyr at selv et godt vinterdekk presterer betydelig dårligere enn et sommerdekk allerede ved 7 plussgrader. Ifølge tallene har vi fortsatt en stor oppgave med å informere bilistene om viktigheten av å kjøre med riktig dekk til riktig sesong – spesielt i Danmark og Sverige, sier Marcus Karlsson.

[img id=”2″]

Lov om sommerdekk

Michelin har til og med spurt bilister i Norge, Sverige og Finland om deres holdning til en eventuell lovgivning for sommerdekk om sommeren. Dette forslaget får størst støtte i Finland der 56 prosent stiller seg bak det, mens dette gjelder for 52 prosent av de norske og 48 prosent av de svenske bilistene.

I motsetning til de øvrige nordiske landene har Danmark ingen lovgivning i forbindelse med bruk av vinter- eller sommerdekk. Men hvis man lytter til de yngste bilistene burde de danske politikerne følge sine nordiske kolleger og lovfeste bruk av vinterdekk om vinteren. Hele 72 prosent av bilistene mellom 18 og 29 år støtter en eventuell lovgivning som påbyr vinterdekk. Om vi ser på svarene til samtlige danske bilister mener 58 prosent at dette vil være et godt tiltak.

SMS-uvaner

I en del av undersøkelsen har Michelin bedt respondentene i de fire landene om å dele litt av sine SMS-vaner – mens de kjører bil.

Her viser finnene seg å være verst, eller mest ærlige. Hele 47 prosent av finske bilister svarer at de har sendt SMS samtidig som de kjørte bil. I Norge gjelder dette for 37 prosent, mens 35 av danske og 34 prosent av svenske bilister innrømmer denne uvanen.

– Uoppmerksomhet er en av de største årsakene til ulykker og dødsfall i trafikken. Derfor vil vi gjerne sette fokus på dette viktige trafikksikkerhetsproblemet og gi et klart råd til våre bilister i Norden – Fokuser på kjøringen og vent med å sende SMS til du sår parkert, sier Marcus Karlsson.