Meny
– Norge er en av de dårligste i Europa Espen Kristoffersen, Commercial Director New Energy Vehicles i RSA. Foto: RSA

Publisert
22.August.2022

– Norge er en av de dårligste i Europa

Under Arendalsuka har støtte og insentiver til elektriske varebiler vært et hett tema. RSA mener nullutslippsmålene i 2025 for el-varebiler kun kan nås dersom varebil-intensiver økes betraktelig, på linje med andre europeiske land. – For å stimulere til kjøp av elektriske varebiler, trengs det betydelig mer støtte, uttaler Espen Kristoffersen i RSA.

Det er mye fokus på at Norge er langt framme i overgangen til elektrisk drivlinje blant kjøretøy, og vi soler oss i glansen over at Norge er i toppen blant elbiler i Europa. Dette gjelder imidlertid bare personbilmarkedet – på varebilsiden er situasjonen en helt annen. Norge har faktisk blant de dårligste støtteordningene i Europa.

Det er vedtatt at det kun skal selges nullutslippsbiler i 2025, mens andelen av elektriske varebiler i dag er på 20%. Med andre ord – det er en lang vei å gå.

Dette ble diskutert under onsdagens debatt i Arendalsuka, hvor RSA deltok i panelet.

Kraftig reduksjon i ENOVA-støtte

ENOVA har i flere år tilbudt støtte ved kjøp av el-varebiler, og da støtteordningen startet opp fikk majoriteten av modellene på markedet opp mot 50.000 kroner i støtte.

De siste årene har støtten blitt kraftig redusert, og mange el-varebiler får i dag langt under 10.000 kroner i støtte. Nesten ingen modeller kvalifiserer til mer enn 20.000 kroner, og noen elektriske varebiler kvalifiseres ikke til støtte i det hele tatt.

Det er langt igjen for å nå utslippsmålene for 2025, og RSA mener det er sjokkerende at Norge ikke egger bedre til rette for å stimulere for økt salg av utslippsfrie varebiler. Utviklingen går for sakte, og dagens el-andel i det lette varebilsegmentet vil ikke ha økt mye om et år hvis ikke insentiver økes og bruksfordeler utvides ytterligere.

RSA oppfordrer norske myndigheter til å se på hva andre land gjør for å stimulere salget. Blant annet i Sverige, hvor gode insentiver og bruksfordeler virkelig fått fart på el-varebilsalget:

– Mens våre naboer i Sverige støtter samtlige kjøp av elektriske varebiler med 70.000 kroner, reduserer ENOVA støtten og insentivene ved kjøp av elektriske varebiler i Norge kraftig år for år, sier Espen Kristoffersen, Commercial Director New Energy Vehicles i RSA.

Også land som Frankrike, Polen og Tyskland gir støtte for el-varebiler opptil 150.000 kroner.

RSA ønsker å bidra til å nå 2025-målene, men gode intensiver, støtteordninger og bruksfordeler er også viktige virkemidler for å nå disse. Lokale bruksfordeler for el-varebiler er iverksatt f.eks i Oslo med god effekt som gratis bomring, fordelaktig parkering i sentrum og støtte til infrastruktur.

Et enkelt lokalt virkemiddel som kan bidra positivt til å øke salget av el-varebiler vil være å gi tilgang til el-varebiler i kollektivfelt uten passasjer, også i rushtiden. Dette er et enkelt virkemiddel som kan innføres raskt som vil være positivt for el-varebil-brukere og stimulere til økt salg av el-varebiler i de større byene.

– Enkelte aktører i bilbransjen driver aktiv lobbyvirksomhet med bevisst feilinformasjon om at det ikke er tilgjengelige el-varebiler i markedet. De ønsker selvfølgelig å verne om salget av sine dieselbiler, sier Kristoffersen.

– Fra RSA sin side ønsker vi å få tydelig frem at finnes tilgjengelig biler som dekker stort sett alle behov når det gjelder elektriske vare- og kassebiler, gjennom blant annet RSA sine varemerker BYD og Maxus.