Meny
Norges første elbusser i rute

Publisert
16.April.2015

Norges første elbusser i rute

Elbiler har blitt mer og mer populært i Norge. Nå har også elbusser gjort sitt inntog på markedet. Et pilotprosjekt av Boreal Transport har sendt Norges to første elektriske busser ut i rute mellom Stavanger og Sandnes.

150 tonn mindre CO2

[factbox id=”1″]

Rutebussene kjører en rundtur på omtrent 35 kilometer, som vil utgjøre 350 kilometer daglig. Boreal Transport har som mål at hver av bussene skal tilbakelegge 70 000 kilometer i året, og dermed redusere CO2-utslippene med omkring 75 tonn hver, hvert år. Bussene har verken CO2- eller NOx-utslipp.

Boreal mener offentlig støtte er nødvendig i pilotprosjekter som er med på gjøre transportsektoren miljøvennlig. Prosjektet har fått støtte av Enova på 2,2 millioner kroner. Enovas markedssjef for transport, Petter Hersleth, sier en energieffektiv og miljøvennlig transportsektor er en forutsetning for å nå lavutslippssamfunnet. Han mener samtidig at el-teknologien for store kjøretøy er upløyd mark enn for privatbiler.

Det å demonstrere at elektriske busser fungerer, og skaffe seg driftserfaring, er veldig viktig på veien mot å gjøre kollektivtransporten mer klimavennlig, sier Hersleth i en pressemelding.

[img id=”1″]

Flere følger prosjektet

 

Ruter har også ambisjoner om å innføre elbusser i Oslo i årene som kommer. Boreals pilotprosjekt vil bidra med ny kunnskap og nyttige erfaringer om tilrettelegging for overgang til elektrisk bussdrift. Konsernsjef i Boreal Transport, Kjetil Førsvoll, sier de vil høste erfaring ved å følge utviklingen av bussenes egenskaper i driftsårene.

Bussene skal ikke skånes for noe. De skal kjøres i rushtiden, på trafikktunge, kuperte og lange ruter.

– Vi ønsker også å kjøre bussene i streng kulde for å teste rekkevidde og driftssikkerhet. Vi skal registrere og analysere alle feil og mangler, alt fra tekniske utfordringer til hvordan passasjerene opplever reisen.
Dette håper vi andre kan dra nytte av, avslutter Førsvoll i pressemeldingen.

[img id=”2″]