Meny
Norges ledende rolle i fremtidens autonome skipsfart Foto: Kongsberg/Yara

Publisert
24.November.2020

Norges ledende rolle i fremtidens autonome skipsfart

Er fremtidens skipsfart førerløs? 30. november arrangerer Transportkommisjonen i EU og Norsk Forum for Autonome Skip konferansen «International Ship Autonomy and Sustainability Summit». Dette er en konferanse der fremstående norske og internasjonale aktører skal fortelle om sitt arbeid og sine visjoner for fremtidens autonome og ubemannede skip.

Skip er blodet i verdenshandelen. Hele 90 prosent av internasjonal handel foregår via skip, og i Norge er det den nest største næringen etter olje- og gass. Autonome skip blir et viktig bidrag for å bygge fremtidens utslippsfrie transportsystemer. Elektrisk drift gjør skipene helt stillegående uten støv og støy fra vei. Verdens første autonome containerskip har allerede blitt levert for bruk i Norge. Skipet heter Yara Birkeland og er et eksempel på den revolusjonen som autonome skip kan utgjøre i transportsektoren. Den virkelig store gevinsten får vi når slike autonome skip kan bli masseprodusert og bidra til å redusere klimapåvirkningen globalt.

Norge er helt i tet

EU-kommisjonen ser spesielt til Norge og vår ledende kompetanse på autonome skip. En rekke norske navn står derfor på programmet til konferansen 30. november: samferdselsminister Knut Arild Hareide, Ketil Solvik-Olsen fra Hydrolift, Ørnulf Jan Rødseth fra SINTEF Ocean, og flere. Deltakere inkluderer også ledende beslutningstagere og forskere fra Asia og Europa.

Dere inviteres til å delta på hele eller deler av den digitale konferansen. Dette er en god anledning til å høre om teknologi som dramatisk kan endre skipsfarten slik vi kjenner den i dag, og hvilken posisjon Norge har i dette. Program for konferansen ligger ved påmeldingslenken.

Når: 30. november

Tidspunkt: 09.30-17.15

Lenke til påmelding: https://www.autonomysummit2.com/