Meny
Norges Taxiforbund mot bomavgift på flyplassene

Publisert
20.October.2015

Norges Taxiforbund mot bomavgift på flyplassene

Avinor har meldt at de vil innføre bompenger for taxinæringen ved Sola, Flesland og Kjevik lufthavner. Norges Taxiforbund er både overrasket og skuffet over disse opplysningene.

– Taxinæringen er en viktig del av kollektivtransporten i samfunnet, og har både rett og plikt til å tilby transport til reisende. At selskaper, og ikke minst statlig eide selskaper, får anledning å kreve egne bompenger er urovekkende, sier styreleder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund.

[factbox id=”1″]

Forbundet har vært i flere møter med Avinor og Samferdselsdepartementet om saken, senest fredag 25. september. På møtet deltok samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og konsernledelsen i Avinor, foruten andre fra Samferdselsdepartementet og taxinæringen. Det ble kommunisert at departementet skulle vurdere saken.

– Vi er forundret over at Avinor iverksetter en sak som er under diskusjon. Vi vet ikke om samferdselsministeren og departementet har kommet til en konklusjon, sier Øystein Trevland.

Vi er forundret over at Avinor iverksetter en sak som er under diskusjon

Løsningene som Avinor har planlagt å innføre er heller ikke avklart med næringen selv. Det er uttalt at det er inngått en avtale med Europark som skal levere og drifte systemet.

[img id=”1″]

– Vi er sterkt i tvil om dette vil føre at det blir enklere for reisende å ta drosje ved lufthavnene. På noen av lufthavnene ser det ut til at planlagt logistikkmønster vil medføre lav tilgjengelighet og dårligere tilbud til kundene våre, forsetter Øystein Trevland.

Bransjen selv mener at taxitilbudet som finnes på de fleste flyplasser i dag er gode, og har ingen forståelse for at taxiselskapene skal belastes en egen bomavgift.

– Vi ønsker å tilby den beste service overfor våre kunder på flyplassene. Dette er ikke et steg i riktig retning, sier Trevland.

Vi vil evaluere de juridiske sidene av denne saken

Norges Taxiforbund forventer at Avinor avventer innføring av det nye systemet på flyplassene.

– Vi savner tilbakemelding fra departementet, og vil evaluere de juridiske sidene av denne saken, avslutter styrelederen for Norges Taxiforbund.