Meny
Norske havner kutter miljøutslipp med kraft fra land-teknologi

Publisert
20.May.2019

Norske havner kutter miljøutslipp med kraft fra land-teknologi

Nye anlegg for landstrøm til skip i havner kan gi CO2-kutt på nærmere 15 000 tonn årlig.

Supplybåter kan nå i skru av dieselgeneratorene og koble seg til landstrøm ved NorSea Group AS’ forsyningsbaser i Kristiansund, Tananger, Dusavik og Hammerfest. NorSea Group er en leverandør av tjenester til offshore-industrien, og benytter omformere fra ABB for å kunne tilby landstrøm til skip ved anleggene sine.

– En supplybåt ligger normalt til kai i to og et halvt døgn, og bruker 2000 liter drivstoff i døgnet. På bakgrunn av dette har vi anslått at landstrømanleggene vil gi en reduksjon i CO2-utslippene på opptil 15 000 tonn årlig. Det tilsvarer utslippene fra rundt 7000 vanlige biler, sier Ralf Larsen, prosjektdirektør i NorSea.

– Det vil også redusere utslippene av nitrogen- og svoveldioksid, i tillegg til at det reduserer støy, sier Larsen.

Kundene er pådrivere

NorSeas offshore-kunder er pådrivere i arbeidet med å redusere utslipp. For eksempel har Equinor,  Norges største energiselskap, sagt at de har som mål å kutte sine CO2-utslipp på norsk sokkel med 50 prosent innen 2030. Selskapet ønsker å ha en miljøtilnærming i alle deler av sin virksomhet, og ser strøm fra land som en nøkkelfaktor for å lykkes med dette.

Norske myndigheter støtter prosjektet gjennom Enova, som har bidratt med rundt 90 prosent av investeringskostnadene på 20 millioner kroner.

ABBs omformere sentrale i løsningen

Totalleverandør av systemet er Teknisk Bureau i Bergen, som har bestilt 16 statiske omformere fra ABB til basene som skal forsyne skip med landstrøm.

– Omformerne spiller en sentral rolle ved å omforme 50 Hz vekselstrøm fra landsiden til 60 Hz som benyttes på skip. De har en Optimal Grid Control-funksjon (OGC)  som er utviklet for å støtte microgrid-drift. Det er første gang vi leverer et produkt med OGC til en kunde, sier Anders Everbrant, leder for ABBs omformervirksomhet i Norge.

Det er Teknisk Bureau som har hatt utfordringen med å plassere utstyret i en standard 20-fot konteiner samtidig som det skal være mulig å komme til for å drifte systemet. En annen utfordring har vært håndteringen av varmeutvikling fra utstyret.

ABBs kompakte luftkjølte ACS880-omformere med OGC er en ideell og kostnadseffektiv løsning. Vi er også trygge på at ABB har gjennomført grundige tester og at utstyret er i stand til å takle det tøffe norske klimaet, sier Andre Aarthun, prosjektansvarlig i Teknisk Bureau.

Som ledende teknologiselskap har ABB levert omformere til 16 konteinere som gir landstrømstilkobling for skip i Kristiansund, Dusavik, Tananger og Hammerfest.