Meny
Norwegian Logistics tilbyr automatisk datafangst og fakturakontroll

Publisert
23.January.2015

Norwegian Logistics tilbyr automatisk datafangst og fakturakontroll

2 av 10 bedrifter (iflg Basware 2010) sier at de betaler ukorrekte eller duplikatfakturaer fra sine logistikkleverandører. I gjennomsnitt, avdekkes typisk 2-5 % feilfakturering som bidrar til å forbedre bunnlinjen i bedriften tilsvarende.

De aller fleste mottar fremdeles papir- eller PDF-fakturaer og bearbeider disse manuelt i organisasjonen, noe som er uoversiktlig, tidkrevende og lite økonomisk. Fakturakontroll gjennomføres ofte sporadisk og på stikkprøvenivå, noe som gir potensielt betydelige feilkilder.

Videre er det typisk lite fokus på analyse av detaljerte sendingsdata som kan benyttes til optimering av sendingsstruktur og varestrømmer – dette resulterer i at bedriften kan gå glipp av betydelige besparelser og ikke minst økt konkurransekraft gjennom en mer effektiv logistikk.

LØSNINGEN: FAP

Norwegian Logistics tilbyr nå – som eneste leverandør i Norge – automatisert datafangst og fakturakontroll (FAP) på sendingsnivå til sine kunder.

FAP står for Freight Bill Audit & Payment og er en automatisert prosess som validerer hele innholdet i din transportfaktura på sendingsnivå. Prosessen fanger all tilgjengelig informasjon og kjører automatisk fakturakontroll på sendings- og frakttilleggsnivå.

Prosessen fjerner dermed manuell fakturahåndtering, gjennomfører full kontroll på sendingsnivå, håndterer avvik og leverer i tillegg automatisert kostnadsallokering på lokasjon eller mot hovedbok. Alt sammen uten tidsbruk for deg.

Prosessen gir deg en helt unik innsikt i bedriftens logistikk og tilhørende kostnader på et meget detaljert nivå samtidig som at eventuelle fakturafeil avdekkes og håndteres før faktura betales.

TILBYS FORTLØPENDE TIL ALLE KUNDER

Tjenesten tilbys nå fortløpende til alle kunder av Norwegian Logistics. Det forventes at de fleste kundene vil ha implementert prosessen i løpet av 2015. Tjenesten tilbys som ulike pakker, avhengig av din bedrifts kompleksitet, behov og krav. FAP stiller i utgangspunktet ingen krav til integrasjon mot bedriftens egne systemer og er således å anse som en enkel og lite tidskrevende implementering for bedriften.

Tjenesten er basert på teknologi levert av og i nært samarbeid med CTSI Global, et veletablert selskap fra USA som er spesialisert på automatisering av logistikkprosesser. Norwegian Logistics inngikk tidlig i 2014 et strategisk samarbeid med CTSI Global, som omfatter hele Norden. Norwegian Logistics kan dermed tilby unike løsninger i verdensklasse til kunder i hele Norden!

VEIEN TIL BEDRE OG MER PROFESJONALISERT LOGISTIKKLEDELSE GÅR GJENNOM FAP

Automatisert datafangst og fakturakontroll (FAP) handler om langt mer enn å avdekke feilfakturering. Det ligger et betydelig potensiale i å kunne benytte den innsamlede informasjonen til å gjennomføre optimaliseringstiltak som igjen gir reduserte logistikkostnader og dermed økt konkurransekraft.
Gjennom gode rapporteringsverktøy og dashboards får du et unikt innsyn i din egen logistikk.

Dermed får du også muligheten til å ta faktabaserte beslutninger mye raskere og med langt større presisjon enn tidligere. Dette gir deg også en unik mulighet til å samle all logistikkinformasjon i et globalt datavarehus, tilgjengelig via Internett. Norwegian Logistics kan også tilby automatisert kostnadsallokering og langt mer detaljerte tall til bruk i regnskapsøyemed hos den enkelte bedrift. Dette kan også leveres direkte inn i ditt eget regnskapssystem dersom ønskelig.

For ytterligere informasjon eller en presentasjon, kontakt logistikkrådgiver Hjalmar Wiik på tlf 995 52 666