Meny
NOVA Spektrum overtar transport og lagring i forbindelse med messer og arrangement fra januar 2023 Fra venstre: Driftssjef Svein Solberg, Geir Myklebust, Rune Viestad (begge tidligere DHL), Direktør for Operations Anders Skaslien. Foto: NOVA Spektrum

Publisert
09.January.2023

NOVA Spektrum overtar transport og lagring i forbindelse med messer og arrangement fra januar 2023

NOVA Spektrum overtar fra januar 2023 transport- og logistikktjenester i forbindelse med arrangement i NOVA Spektrum fra DHL Trade Fairs & Events. Gjennom nye NOVA Spektrum Logistics vil vi tilby et enda bedre tilbud til alle utstillere som har behov for transport- og logistikktjenester i forbindelse med messer og arrangement.

Overføringen av de ansatte i DHL Trade Fairs & Events til NOVA Spektrum innebærer at det nye forretningsområdet NOVA Spektrum Logistics i fremtiden blir leverandør av transport- og logistikktjenestene som tidligere har blitt håndtert og levert av den eksterne samarbeidspartneren.

Tjenestene omfatter all transport inn og ut av vår arena av utstyr og materiell som skal benyttes av utstillere og arrangører i forbindelse med messer og arrangement i NOVA Spektrum, mellomlagring av tomgods, samt retur og videresending av gods etter arrangementets slutt.

DHL vil fortsatt være samarbeidspartner og leverandør for NOVA Spektrums i forbindelse med import og fortolling av varer for utstillere og arrangører til messer og arrangement. NOVA Spektrum vil også kjøpe frakttjenester av DHL og andre tilbydere på markedet.

Trygg og effektiv logistikk viktig

I forbindelse med alle messer og arrangement i NOVA Spektrum legges det vekt på å planlegge innriggs- og utriggsaktiviteten slik at den kan skje på en mest mulig trygg og effektiv måte.

Dette er en krevende øvelse ettersom det som regel er flere hundre utstillere som i løpet av kort tid har behov for å få fraktet store mengder utstyr inn i arenaen i forbindelse med messer og arrangement. Tilsvarende er det etter arrangementets slutt høye krav til rask håndtering av utstyret som skal returneres til utstiller eller videresendes annen adresse.

NOVA Spektrum tar behovet for trygg og effektiv logistikk i forbindelse med messer og arrangement på stort alvor, og har lang erfaring når det gjelder å finne gode løsninger som sørger for smidig og tidseffektiv logistikk i forbindelse med opp- og nedrigg.

Enda bedre tjenester

Direktør for Operations i NOVA Spektrum Anders Skaslien mener etableringen av NOVA Spektrum Logistics vil bidra til utviklingen av enda bedre tjenester på området for transport og lagring i fremtiden:

– Vi har gjennom mange år hatt et godt forhold til vår totalleverandør av logistikktjenester. Samtidig er transport og lagring en svært viktig del av den samlede verdikjeden som er knyttet til gjennomføring av messer og arrangement, og det er dermed helt naturlig å tilby disse tjenestene direkte på vegne av NOVA Spektrum. Ved at Geir Myklebust og Rune Viestad, tidligere DHL, nå blir med i NOVA Spektrum Logistics får vi med god kompetanse og erfaring på levering av tjenestene til utstillere og arrangører.

– Utviklingen av Lillestrøm NXT og en ny bydel i egne nære omgivelser vil kreve økt planlegging og presisjon på inn- og utrigg tilknyttet våre arrangementer.  I tillegg vil etableringen av NOVA Spektrum Logistics også gjøre det mulig å videreutvikle tjenestetilbudet ytterligere på sikt med mål om å skape en enda bedre totalopplevelse for alle våre utstillere og arrangører, sier Skaslien.

NOVA Spektrum Logistics holder til i de samme lokalene på riggområdet som tidligere DHL Trade Fairs & Events. Samtidig blir rutinene i stor grad som før for utstillerne og arrangørene:

– NOVA Spektrum Logistics vil videreføre rutinene til DHL Trade & Fairs, og for våre utstillere og arrangører vil det ikke bli noen merkbar endring på kort sikt. I tillegg vil DHL fortsatt være vår naturlige samarbeidspartner når det gjelder fortolling av varer til våre messer og arrangement, sier Skaslien.