Meny
Ny bompengeløsning tar hensyn til tidspunktet du passerer bomstasjonen

Publisert
21.January.2019

Ny bompengeløsning tar hensyn til tidspunktet du passerer bomstasjonen

Nylanseringen ABAX Bompenger gir full oversikt over alle bompasseringer og kostnaden på alle passeringer basert på hvilket tidspunkt du kjører gjennom bomstasjonen.

Løsningen har lenge vært svært etterspurt av mange som bruker bil i arbeid for å kunne hjelpe med å ha kontroll på de forskjellige viderverdighetene rundt bompenger som rushtidsavgift, miljøavgift og andre ting.

– I dag er det mange ulike ting å forholde seg til for bilistene. Alle er gode tiltak, men som sjåfør er det vanskelig å holde styr på rushtidsavgift, miljøavgift og så videre. Vår nye bompengeløsning fikser dette for deg, og foreslår en sum for bompasseringen i systemet blant annet avhengig av når på døgnet du passerer bomstasjonen, forteller produkteier Stig Fossum.

Til stor hjelp

Spesielt for de som bruker bilen både privat og i jobb vil denne løsningen være til god hjelp. Har den ansatte firmabil må som kjent vedkommende skatte av denne fordelen. Bompenger på private turer må innberettes som lønn og skattes av dersom arbeidsgiver betaler disse.

– Her er det ikke lett å holde tunga rett i munnen hverken for arbeidstaker eller arbeidsgiver, mener Stig Fossum.

– Etter gjeldende regler skal arbeidstaker skatte av bompasseringer når bilen er brukt privat, men dette er vanskelig å holde styr på uten et system for det. Med den nye bompengeløsningen vi har lansert vil administrasjonen av dette bli vesentlig enklere, sier Fossum.

Tar hensyn til fremtidens veiprising

Diskusjonen om en ny form for veiprising dukker stadig opp. Bilorganisasjonene har lenge vært enige om at strekningsbasert veiprising hvor bilistene betaler for hvor mange kilometer de kjører bør erstatte dagens bompenger. Flere politikere virker nå også å være enige om at dagens system med bomstasjoner er passé.

– Vår nye løsningen tar også hensyn til fremtidens måte å betale veiavgift på. Skulle det komme endringer hvor politikerne ønsker en veiavgift basert på antall kjørte kilometer er vi klare for det, slik at kundene våre ikke trenger å tenke på det, forklarer Stig Fossum.

Bekymringen med et slikt system er for mange å ivareta personvernet. ABAX løser dette ved at innsynet begrenses og all data lagres i en begrenset periode:

– All avgiftsberegning skjer uten at arbeidsgiver ser turen med mindre den er kjørt i næringsøyemed. Systemet viser ingen informasjon til arbeidsgiver dersom turen er i privat ærend, eller er kjørt med privatbil, med mindre den ansatte har gitt arbeidsgiver adgang til denne informasjonen. Det er dette Datatilsynet kaller «Privacy by design». All data lagres i tillegg kun en begrenset periode, slik at myndighetenes kontrollbehov kan ivaretas, samtidig som personvernet hensyntas, avslutter produkteier Stig Fossum.