Meny
Ny global naturavtale må føre til endringer i transportpolitikken Foto: Morten Pettersen

Publisert
22.December.2022

Ny global naturavtale må føre til endringer i transportpolitikken

På mandag ble 196 land enig om en global naturavtale på et toppmøte i Montreal i Canada. Naturen har fått sin «Paris-avtale». Det forplikter alle verdens land, også Norge, til å gjøre endringer. I Norge vil det være særlig viktig å gjøre endringer i måten vi gjør samferdselsutbygginger på.

– Verden ser annerledes ut i dag enn for 20 år siden da vi startet med Nasjonal Transportplan. Vi vet mer nå om hvor akutt naturkrisen og klimakrisen er og vi har inngått internasjonale forpliktelser som vi må ta hensyn til, sier Kurt Inge Angell, forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund og leder av Godsalliansen.

Nasjonalt Transportplan (NTP) er en sammenstilling av samferdselsprosjekter med en ramme på 1200 milliarder kroner. Regjeringen starter nå arbeidet med en ny NTP som skal legges frem for Stortinget i 2024. I analysene av hvilke prosjekter som er samfunnsøkonomisk lønnsomme regnes i dag ikke inngrep i naturen regnes som en kostnad. Bruk av uberørt natur er en såkalt «ikke-prissatt» vurdering som skal gjøres ved siden av. Godsalliansen mener at inngrep i naturen i kommende NTP må prissettes og at kostnaden må inn i den samfunnsøkonomiske analysen.

– Vi må endre grunnlaget for prioriteringer av samferdselsprosjekter. Regjeringens nye NTP må bli den første «i en ny tid» der hensyn til klima, natur og bærekraft legges til grunn i de vurderingene og investeringene som skal gjøres. De to viktigste tingene som må på plass er et tak for utslipp av klimagasser, og et krav om arealnøytralitet, sier Angell.

Regjeringen har meldt at det kommer en stortingsmelding om vern av natur. Godsalliansen mener at den må bidra til at transportpolitikken blir bærekraftig.

– Vi må slutte å bare tenke på hvor effektiv transport vi kan få ut av hver krone, men også tenke på hvor effektiv transport vi kan få ut av hver kvadratmeter, avslutter Angell.