Meny
Ny godsrute på sjø i Nord-Norge Foto: Kjell Brataas/SD

Publisert
23.October.2020

Ny godsrute på sjø i Nord-Norge

Kystverket har i dag gitt tilsagn om tilskudd på 41,6 millioner kroner til Nord-Norgelinjen, som er en godsrute til sjøs mellom Bodø og Tromsø. – Jeg er glad for at det fortsatt er stor interesse for insentivordningen og at tilskudd fra ordningen kan bidra til at nye og spennende sjøtransporttilbud etableres, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tilskuddsordningen for godsoverføring fra vei til sjø (insentivordningen) ble etablert i 2017. Kystverket har til nå gjennomført tre tildelingsrunder. I dag har Kystverket gitt tilsagn om tilskudd på 41,6 millioner kroner til Eureka Shipping Ltd sitt prosjekt, Nord-Norgelinjen. Ruten vil korrespondere med Nordlandsbanen i Bodø.

– Tilskuddet er en starthjelp som reduserer risikoen ved nyetablering. Målet vårt er at de nye sjøtransporttilbudene skal være levedyktige etter støtteperioden og dermed gi næringslivet langs kysten et enda bedre transporttilbud. I tillegg er det jo slik at sjøtransporten er den transportformen som gir lavest skadekostnader for samfunnet i form av blant annet ulykker, kø og klimagassutslipp, sier Hareide.

Insentivordningen skal bidra til å etablere nye, samfunnsøkonomisk lønnsomme sjøtransporttilbud som ikke ville blitt etablert uten støtte. Det er en forutsetning for å få tilskudd at det nye tilbudet har en nytteeffekt for samfunnet i form av reduserte klimagassutslipp og andre skadekostnader ved at godset flyttes fra vei til sjø.

I revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble bevilgningen økt med 25 millioner kroner, til totalt 75 millioner kroner. Regjeringen har foreslått å bevilge 31,6 millioner kroner i statsbudsjettet for 2021.