Meny
Ny luftromsstruktur – mindre kostnader og klimagassutslipp

Publisert
16.November.2015

Ny luftromsstruktur – mindre kostnader og klimagassutslipp

– Den nye luftromsorganiseringen markerer en milepæl. Nå får flyselskapene blant annet en større fleksibilitet i ruteplanleggingen. Det betyr at det er mulig å velge kortere ruter mellom flyplassene, noe som utløser potensial for å spare kostnader og redusere miljøbelastningene. Forbedringen er et resultat av politisk vilje på tvers av landegrensene til å få på plass løsninger som er til beste for flyselskapene og det reisende publikum.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at Free Route Airspace (FRA) ble innført over store deler av luftrommet til Norge, Finland, Estlandog Latvia fra 12. november. Dette knyttes sammen med eksisterende FRA-luftrom i Danmark og Sverige.

Må ikke lenger fly i faste mønstre mellom flyplassene

Den nye organiseringen betyr at flyselskapene kan planlegge å fly på en optimal måte mellom flyplasser, og uten å være avhengig av forhåndsdefinerte rutemønstre. Det er dermed mulig å planlegge de enkelte flyvningene ut fra vær og vind, og velge den mest hensiktsmessige flyreisen.

Optimale flyvningsprofiler gir drivstoffbesparelser, som betyr sparte kostnader og miljøgevinster. Teoretiske analyser viser at den nye luftromsorganiseringen åpner for årlige besparelser i en størrelsesorden på 10 000 tonn drivstoff. Dette tilsvarer en kostnadsreduksjon på 7 millioner euro.

– Regjeringen legger til rette for en enklere, god og mer effektiv luftfart for både næringsliv og innbyggerne. Den nye luftromsorganiseringen er en del av dette arbeidet. Forretningsreisende og ferierende nordmenn vil etter hvert nyte godt av «Free Route Airspace», sier samferdselsministeren.