Meny
Ny NTP: 1200 milliarder til samferdsel fram mot 2033 NLFs administrerende direktør Geir A. Mo finner mye godt nytt for lastebilfolket i regjeringens forslag til NTP. Foto: Stein Inge Stølen

Publisert
25.March.2021

Ny NTP: 1200 milliarder til samferdsel fram mot 2033

Regjeringen har lagt fram sitt forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for 2022–2033. Der legges det opp til en historisk høyt pengebruk. Spesielt gledelig er det at regjeringen legger opp til at E16 Arna–Stanghelle blir igangsatt i første planperiode, at vedlikeholdsetterslepet på riksveiene reduseres kraftig og, ikke minst, at fylkesveiene for alvor er tatt inn i NTP-varmen.

– NTP er et stort og omfattende dokument, så det vil ta oss noe tid å gjennomgå alle detaljer. Men førsteinntrykket gir grunn til å være fornøyd. De umiddelbare tilbakemeldingene fra vårt regionapparat tyder også på at mange av NLFs lokale innspill har blitt hørt, sier NLFs administrerende direktør, Geir A. Mo.

Jubler for midler til fylkesveiene i NTP

Regjeringens forslag legger opp til 52 milliarder kroner i tilskudd til fylkesveiene i NTP-perioden. Selv om det langt på vei er nok til å hente inn det enorme vedlikeholdsetterslepet, er det et enormt steg i riktig retning. Mo legger ikke skjul på at han slipper jubelen løs når NLFs arbeid for å få dette på plass nå krones med en viktig seier.

– NLF har, sammen med blant andre Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), i lang tid arbeidet målrettet for å få fylkesveiene inn i NTP. Disse har blitt stemoderlig behandlet i lang tid, og resultatet av dette er stort vedlikeholdsetterslep og svært høy ulykkesrisiko sammenlignet med det øvrige veinettet. Vi har derfor vært tydelige på at staten må ta større ansvar for å sette fylkene økonomisk i stand til å gjøre jobben sin som veieier. Det er nærmest historisk at disse veiene nå blir løftet inn i NTP!

Midlene skal blant annet tilføres fylkene gjennom en øremerket tilskuddsordning, der fylkene selv velger ut veier ut fra to kriterier: forstørring av bo- og arbeidsmarkedsregioner og viktige næringsveier.

Økt satsing på vedlikehold og utbedring av eksisterende veier

Den totale rammen på 1200 milliarder kroner er historisk høy, og understreker at regjeringen mener alvor når de sier de ønsker å satse på infrastruktur og samferdsel. NLF-direktøren er også glad for at regjeringen har lyttet til NLF når de i større grad prioriterer vedlikehold av eksisterende veier fremfor nye anlegg.

– Vi er fornøyde med at det legges opp til å redusere etterslepet på riksveiene med en tredel. Dette, i kombinasjon med satsingen på fylkesveiene, viser at regjeringen tør å prioritere vedlikehold av eksisterende veier fremfor nye anlegg, selv om det ikke fører til snorklipping og korpsmusikk.

E16 Arna–Stanghelle på plass i første planperiode

Mange, ikke minst blant de ansatte i våre medlemsbedrifter, har i lang tid levd med stor utrygghet når de ferdes på E16-strekningen mellom Bergen og Voss. I 2018 kåret NRK den svært ulykkesbelastede veien til Norges dårligste i en uhøytidelig kåring, og ulykkesstatistikken alene levner ingen tvil om at noe måtte gjøres.

– Siden 1992 har nærmere 800 mennesker blitt skadet og om lag 50 mennesker mistet livet på E16 mellom Bergen og Voss. Det går omtrent 5 500 biler på denne strekningen hver dag. Svært mange av disse er lastebiler. Dette er ikke bare en vei, men også en arbeidsplass for et stort antall yrkessjåfører. Derfor er det ekstra gledelig at alt nå ligger til rette for at denne veien endelig kan utbedres, avslutter Mo.