Meny
Ny teknologi i transportsektoren: Nå kan bedrifter søke om midler fra Pilot-T

Publisert
06.April.2018

Ny teknologi i transportsektoren: Nå kan bedrifter søke om midler fra Pilot-T

Pilot-T skal bidra til økt innovasjon og raskere bruk av nye teknologiløsninger i transportsektoren. Nå kan bedrifter søke om midler til forprosjekt fra Forskningsrådet, mens Innovasjon Norge har frist for skisse til innovasjonspartnerskap 19. april. Det er satt av 30 millioner kroner, men det kan bli tildelt mer.

– Fremtidens smarte transportsystem skapes i samarbeid med næringsliv og forskning. Transportsektoren trenger alle gode krefter og Norge trenger verdiskaping og nye løsninger, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen lanserte en ny forsknings- og innovasjonssatsing i Nasjonal transportplan: Pilot-T. Ordningen vil fremme innovasjon og bidra til raskere bruk av nye løsninger i transportsektoren, og legge til rette for at norsk næringsliv kan konkurrere i verdensmarked for smart mobilitet. 900 millioner er satt av i perioden 2018-2029.

Forskningsrådet og Innovasjon Norge samarbeider om Pilot-T og har totalt 30 millioner kroner til fordeling i 2018. Deler av utlysningen er koordinert med andre utlysninger hos Forskningsrådet og Innovasjon Norge, og det kan derfor bli delt ut ytterligere midler til prosjekter som søker støtte fra Pilot-T.

Hva kan få støtte?

Ny teknologi (som for eksempel digitale og autonome løsninger) som bidrar til et transportsystem med bedre fremkommelighet, sikkerhet og/eller reduserte utslipp. Prioriterte prosjekter vil finnes i skjæringsfeltet transport, digitalisering og informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), og rette seg mot utvikling og testing av ny teknologi som kan tas raskt i bruk innen transportsektoren. Gjennom pilotprosjekter kan nye løsninger prøves ut, og kompetansen i transportsektoren styrkes.

Søknadsfrister i 2018

• Forskningsrådet – Forprosjekter: Fra 3. april
• Forskningsrådet – Innovasjonsprosjekter: Frist 10. oktober
• Innovasjon Norge – Innovasjonspartnerskap: Frist for innsending av skisse 19. april

Mer om utlysningene – Forskningsrådet

Forskningsrådet vil lyse ut Pilot-T som innovasjonsprosjekter med søknadsfrist 10. oktober 2018. For å gi støtte til bedrifter som sitter på ideer om nye transportløsninger lyser Forskningsrådet ut midler til forprosjekter.

Gjennom forprosjektene skal bedrifter og virksomheter kunne avklare om prosjektideen lar seg gjennomføre og om det er behov for ny kunnskap for å realisere ideen. Aktiviteter de kan søke om støtte til er for eksempel forberedende undersøkelser eller finne samarbeidspartnere slik at de kan søke hovedutlysningen i oktober 2018.

Les mer om utlysningen av forprosjekt her.

Mer om utlysningene – Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har lagt en stor andel av sine Pilot-T-midler til en større utlysning med frist 19. april 2018 som skal fremme offentlig-privat innovasjon. Her kan utviklingsorienterte offentlige aktører søke om risikoavlastning til innovasjonsprosjekter med næringslivet; innovasjonspartnerskap.

et innovasjonspartnerskap går offentlige og private virksomheter sammen for å utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer. Offentlig sektor er en svært viktig kunde og premissgiver for vekst og eksport av løsninger fra norsk næringsliv. Samtidig står offentlig sektor overfor store utfordringer knyttet til områder som klima, miljø, smarte samfunn, helse og velferd.

Teknologi og innovasjon blir svært viktige verktøy fremover for å skape smartere og grønnere samfunn. Et tett samarbeid mellom offentlige og private aktører er en nøkkel for å løse disse oppgavene.

Innovasjon Norge søker nå offentlige virksomheter som vil løse samfunnsbehov i tett samarbeid med næringslivet.

Innovasjonspartnerskap er en juridisk prosedyreform for innovative anskaffelser og en arbeidsmodell der partnerne samarbeider om å utvikle helt nye løsninger. Innovasjon Norge samarbeider med Leverandørutviklingsprogrammet, Difi, KS og NHO om oppfølging av vinnerprosjektene.

Innovasjonspartnerskap er en innovasjonsprosess i fem faser. Prosjektene kan ha en varighet på omkring 18-24 måneder og formålet er å utvikle, anskaffe og implementere en ny løsning, teknologi eller produkt. Prosjektene skal ikke ha forskning eller kunnskapsbygging som hovedformål eller sluttresultat, men kan ta i bruk kunnskap og teknologi som er utviklet, men enda ikke tatt i bruk i den aktuelle sammenhengen.

Les mer om utlysningen av innovasjonspartnerskap her.