Meny
Ny tilskuddsordning sikrer transportnæringen offentlig hurtiglading Foto: Klimaetaten

Publisert
08.September.2022

Ny tilskuddsordning sikrer transportnæringen offentlig hurtiglading

Hvordan unngå at lastebiler og busser må bruke tid på å stå i ladekø sammen med privatbilister? Svar: Med tilskuddsordning for offentlig tilgjengelig hurtigladning for tunge kjøretøy. Den nye ordningen dekker inntil 80 prosent av kostnadene med et maksbeløp på 15 millioner per ladehub.

Tungtransport står for en fjerdedel av klimagassutslippene fra veitrafikken i Oslo. Skal disse kuttes, må flere tunge kjøretøy være elektriske. Oslo mangler lademuligheter for mange av de tunge elektriske kjøretøyene, og transportbedriftene i Oslo oppgir at manglende lademuligheter er en av de aller største barrierene for omstilling til elektriske kjøretøy. Dermed er utbygging av offentlig tilgjengelig hurtiglading avgjørende. 7 prosent av nye lastebiler solgt i Oslo i 2022 er elektriske. Selv om dette er den høyeste andelen i landet, er det likevel nødvendig med forsterkede virkemidler dersom Oslo skal nå klimamålene innen 2030.

– Skal tungtransporten bli elektrisk, trenger bilene hurtiglading. Det mangler de i dag, og derfor vil Oslo kommune gi støtte til utbygging av ladestasjoner. Dagens hurtigladestasjoner er ikke tilpasset tunge kjøretøy, verken når det gjelder størrelse eller utforming. Bedrifter som må ut på veien kan heller ikke bruke dagen på å stå i ladekø sammen med vanlige elbilister. Vi må få fart på omstillingen i tungtransporten, og med denne støtteordningen dekker vi en stor del av investeringen for de som vil sørge for offentlig hurtiglading for tunge kjøretøy, sier byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav.

Her kan du lese mer om den nye støtteordningen

Kommunen dekker opptil 80 prosent av investeringskostnadene

Ordningen innrettes som en konkurransebasert tilskuddsordning. Tilskuddssatsen blir på maksimalt 80 prosent av kostnadene og 15 millioner kroner per lokasjon. Søkerne søker selv om tilskuddssummen som er utløsende for at de etablerer ladestasjonen. Søknader vil blant annet vurderes ut ifra kriterier som kostnadseffektivitet og at stasjonene plasseres i nærhet til hovedveiene. Størrelsen på stasjonen vil også bli tillagt betydelig vekt.

– Ved å bruke støttebeløpet i kroner delt på antall kjøretøy som kan hurtiglade samtidig sikrer vi at vi støtter de mest kostnadseffektive prosjektene. Det gir i tillegg et insentiv for å etablere flere ladepunkter å fordele kostnadene på, forteller mobilitetsrådgiver i Klimaetaten, Petter N. Christiansen.

Klimaetaten lanserte høsten 2021 en tilskuddsordning for lading av lastebil og buss.

Dette tilskuddet er på maksimalt 1 million kroner, og ordningen har ført til utbygging av hurtigladere hos bedrifter, men i hovedsak til egne biler, ikke offentlig tilgjengelige ladestasjoner.

– For å stimulere til økt utbygging av offentlig tilgjengelige hurtigladere

ville vi opprette en tilskuddsordning for dette. Da kan transportørene både få støtte til lading i bedriften og kunne hurtiglade offentlig underveis i arbeidsdagen. Denne kombinasjonen er for mange avgjørende for at de kan ta steget over til utslippsfri tungtransport, legger Christiansen til.