Meny
Ny trendrapport utforsker fremtidens IoT innen logistikk Illustrasjon: DHL

Publisert
10.June.2020

Ny trendrapport utforsker fremtidens IoT innen logistikk

– DHL har gitt ut den ferske trendrapporten “Next-Generation Wireless in Logistics”, som gir et omfattende innblikk på utviklingen av trådløse nettverk og fremtiden til Internet of Things (IoT) innen logistikk. Rapporten oppsummerer logistikkbransjens perspektiv og seneste tall og baner vei for en felles forståelse av forskjellige trådløse teknologier ved å vise eksempler og fremtidige muligheter for neste generasjon trådløs teknologi.

Allerede før den nåværende Covid-19-krisen var trådløs kommunikasjonsteknologi på agendaen. Mye av interessen har fokusert på mobile 5G-nettverk som rulles ut i mange land. 5G lover en rekke fordeler både for sluttbruker, bedrifter og systemoperatører i telekommunikasjon, som høyere hastigheter, større kapasitet og skreddersydde tjenester for en ny generasjon smarttilkoblede enheter.

Utover 5G skaper fremskritt i trådløse kommunikasjonsteknologier, nye muligheter for logistikkbransjen ved å forbedre synligheten, forbedre driftseffektiviteten og akselerere automatiseringen. Kjente teknologier som WiFi og Bluetooth, og mindre kjente teknologier som LPWAN (Low Power Wide Area Networks) og LEO (Low Earth Orbit), er forbedret for industrielt bruk. Neste generasjons trådløse teknologier muliggjør neste steg i kommunikasjonsrevolusjonen, og fører an mot en ny verden der alle og alt kan tilkobles digitalt overalt.

Å bygge en fullstendig tilkoblet fremtid for logistikk

I en fersk undersøkelse utført av DHL for 800 ledere innen forsyningskjeden, oppga 60 % av de spurte at synligheten foreløpig er utilstrekkelig for deres forsyningskjede. De tre viktigste utfordringene blant respondentene er å oppnå reell synlighet fra A til Å, mangel på en enkelt sentralisert plattform for å drive IoT-initiativ, samt fragmentert datainnsamling fra heterogene forsyningskjeder. De tre viktigste prioriteringene for utforming av synlighetsstrategier er synlighet fra A til Å, synlighet av lagerbeholdning, samt implementering av dataanalyse i forsyningskjeden. 75 % av respondentene rapporterte at de har tenkt til å implementere minst én neste generasjons trådløs teknologi i nær fremtid, for å nå sine synlighetsmål.

– Etter å ha transformert ressursenkle industrier, er den digitale revolusjonen nå i gang med rask endring i mer ressurstunge næringer, fra bil- og produksjonsselskaper til materiell for helsevesenet, sier Markus Kückelhaus, visepresident for innovasjon og trendforskning, DHL Customer Solutions & Innovation.

– Vår egen bransje logistikk vil både være en stor fordel for den IoT-aktiverte digitale revolusjonen, og også muliggjøre den. Selv om deler av logistikkbransjen allerede er smarte og tilkoblede, vil neste generasjon trådløs teknololgi starte den neste bølgen av IoT innen logistikk.

I en fremtid der alt og alle er online overalt, vil tre viktige faktorer bli mulige for logistikkbransjen:

  • Fullstendig synlighet. Hver forsendelse, logistikkressurs, infrastruktur og anlegg vil være tilkoblet takket være allmenne tilgjengelige nettverk og rimelige høyytelsessensorer. Dette muliggjør mer effektiv automatisering, prosessforbedring, raskere og mer gjennomsiktig situasjonsrapporter, og – ikke minst, den beste servicekvaliteten for både B2B- og B2C-kunder.
  • Autonomi i bredskala. Alle autonome kjøretøy, enten det er innendørs roboter eller logistikkbiler på offentlig vei, er avhengige av hyperrask, pålitelig trådløs kommunikasjon for å navigere og bevege seg effektivt rundt i deres verden. Selv om disse løsningene øker i dag, vil neste generasjon trådløs teknologi være en av de viktigste aktørene for deres utbredte bruk og for å flytte verden ut i autonome forsyningskjeder.
  • Perfeksjonert forutsigbarhet. Med så mye oppkoblet på nett, vil volum, hastighet og mangfoldighet av data som samles, tredobles i forhold til den store mengden data som allerede genereres i dag. Fortsatt fremdrift for maskinlæringssystemer og kunstig intelligens sammenkoblet med den ultrakorte responstiden til neste generasjons trådløse teknologi, betyr at datadrevne forutsigbarhetssystemer for prognoser, leveringstid og ruter ikke lenger begrenses av ventetid og ytelse på trådløse nettverk.

Selv om mye av den forventede veksten vil oppnås med teknologier allerede kjent for oss, vil total universell tilkobling kreve tilnærminger som kan tilby nye muligheter, som høyere kapasitet, større rekkevidde, raskere hastigheter, bedre energieffektivitet og lavere kostnader.

– Tilkobling i stor skala er en ekstraordinær teknologisk og sosial suksesshistorie. Selv om IoT ikke er nytt innen logistikk, med 20 milliarder tilkoblede enheter allerede i bruk globalt, er denne historien fremdeles i sin spede begynnelse. Samtidig avanserer et utall teknologier i rask takt, som også er kostnadseffektive og stadig mer allmenne. De blir mer tilgjengelige, noe som åpner for nye muligheter og utvikling av applikasjoner og program i stor grad, forklarer Matthias Heutger, SVP, global leder for innovasjon og kommersiell utvikling i DHL.

– Vår trendrapport illustrerer hver av disse neste generasjons trådløse teknologier, og skisserer og sammenligner dem, deres begrensninger og praktisk anvendelse. Dessuten fremhever vi hvordan potensialet knyttet til disse teknologiene raskt blir en grunnleggende del av fremtidens forsyningskjede.

Neste generasjons trådløse teknologier er en bred portefølje som lover å levere mot de forskjellige, og ofte konkurrerende, målene. DHLs trendrapport inneholder et spesialisert avsnitt om hvordan den nyeste teknologien fungerer, fremhever noen innovative prosjekter som pågår i bransjen, og gir retningslinjer for implementering i organisasjoner i forsyningskjeden.