Meny
Ny utlysning fra PILOT-E kommer

Publisert
19.May.2017

Ny utlysning fra PILOT-E kommer

Den første utlysningen fra PILOT-E høsten 2016 ble møtt med overveldende respons. Nå kan prosjekter innen utslippsfri transport på land og løsninger i fremtidens digitaliserte energisystem få samme mulighet. Vi ønsker dialog med aktører for å sikre at den nye utlysningen treffer.

PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Målet med PILOT-E er å få gode løsninger raskere ut i markedet samtidig som nytt og eksisterende næringsliv utvikles. PILOT-E hadde sommeren 2016 sin første utlysning. Temaet var «Utslippsfri maritim transport». Det kom inn i alt 15 søknader og fem prosjekter fikk innvilget støtte gjennom «fasttrack-ordningen» som sikrer prosjektene støtte fra alle de tre virkemiddelaktørene når de er modne for det. Nå kommer ordningen med sin andre utlysning hvor prosjekter innen to tema kan søke midler.

Utslippsfri nyttetransport på land

Det ene temaet er utslippsfri nyttetransport på land.

– En stor del av de norske klimagassutslippene kommer fra transportsektoren. Disse utslippene må ned hvis Norge skal klare å levere på sine klimaforpliktelser. Nye løsninger som implementeres raskt vil ha avgjørende betydning, og kan også danne grunnlag for ny, fremtidsrettet næringsvirksomhet, sier Trond Moengen, prosjektleder for PILOT-E.

PILOT-E lyser derfor ut midler til prosjekter rettet mot å oppnå utslippsfri godstransport og varedistribusjon, kollektivtransport, bygg- og anleggsdrift og annet mobilt utstyr. Innovative løsninger for infrastruktur og tjenester knyttet til energiforsyning for utslippsfri transport er også omfattet av utlysningen.

– Den lette veitrafikken er nå godt i gang mot nullutslippsløsninger, særlig ved det store og økende salget av ladbare personbiler, men det er behov for å sette fart på utviklingen av ny teknologi og løsninger for andre deler av transport på land, sier Moengen.

Løsninger i fremtidens digitaliserte energisystem

Det andre temaet skal svare på den raske utviklingen i energisektoren hvor behovene er i endring.

– Vi ser en utvikling der effektbehov og kapasitetsbegrensninger blir premissgivende. Elektrifisering av transportsektoren og innfasing av distribuerte produksjonsløsninger fra kunder er noen trekk. For å møte disse behovene og som en del av den generelle oppgraderingen, investeres det allerede betydelig i energisystemet vårt, og dette vil bare fortsette de neste 5 til 10 årene, sier Moengen

I PILOT-E lyses det nå ut midler til prosjekter for å realisere konkrete løsninger som kan bidra til at investeringene kan reduseres og som svarer på de utfordringene energisystemet står overfor.

-Bruk av IKT, løsninger for effektutjevning, energilagring og etablering av lokale mikroenergisystemer er blant løsningene som kan tas i bruk for å utvikle energisystemet i tråd med behovene, eksemplifiserer Moengen.

Utlyses 31. mai

Gjennom dialog med aktørene skal utlysningen detaljeres ytterligere frem til lansering 31. mai.

– Vi gjennomfører blant annet informasjonsmøter i forbindelse med Energiforskningskonferansen 23. mai. Her kan du få vite mer om utlysningen og komme med innspill, sier Moengen, som også oppfordrer deg som har tanker og innspill til å ta direkte kontakt med PILOT-E teamet. Se PILOT-Es nettside for kontaktinformasjon og sted og tid for andre informasjonsmøter i mai og juni.

Komplett utlysning presenteres i forbindelse med Innovasjonstalen 31. mai og forventes å være klar for publisering samme dag.

Det planlegges å lyse ut 100 millioner kroner fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge og i tillegg en fleksibel ramme fra Enova.