Meny
Nye EU-regler kan redusere driftskostnadene

Publisert
14.August.2017

Nye EU-regler kan redusere driftskostnadene

Selv om Norge har valgt å stå utenfor EU så er vi nødt til å forholde oss til mye av det byråkratene i Brussel foretar seg. Nå kommer det et EU-direktiv som gagner alle eiere av tungtransport- både dekkstøyen og rullemotstanden i dekkene skal ned.

Alle lastebiler og busser som typegodkjennes etter 1. november 2017 må ha dekk som både avgir mindre støy og har en rullemotstand som ligger betydelig lavere enn dagens dekk. Dette kommer som en konsekvens av et nytt EU-direktiv for dekk til tunge kjøretøy som innføres fra den datoen- dette omtales som ECE 117.02. Dette må dekkfabrikantene forholde seg til, og de store aktørene er allerede i full gang med å utvikle dekk som tilfredsstiller de nye kravene. Andre gummiblandinger, nye mønstre og redusert mønsterdybde er blant virkemidlene i verktøykassa som benyttes. I 2020 utvides dette regelverket ytterligere, da må også alle lastebildekk som selges på ettermarkedet tilfredsstille de nye kravene til støy og rullemotstand. Alle produsenter av dekk til dette markedet må følgelig fornye samtlige mønstre og dimensjoner fra det som selges i dag.

Nye dekkserier til lastebiler og busser

Vi har tatt en prat med Kristian Aslaksrud hos Gjerde & Byhring og Geir A. Holmberg hos Fagdekk som forteller mer om hva dette innebærer og hva det betyr i praksis.

– Kort fortalt så betyr de nye kravene at vi i Bridgestone er i gang med å utvikle helt nye dekkserier til lastebiler og busser. Det er i dag svært få som produserer dekk som oppfyller de nye kravene, så her må man sette seg ved tegnebordet og tenke nytt.

Kristian er utelukkende positiv til de nye kravene, samtidig som han ser at det ligger en pedagogisk utfordring i det å forklare dette for sluttbrukerne.

– Mindre mønsterdybde forbindes ofte mer kortere levetid, men for å få hele bildet så må også de reduserte drivstoffkostnadene tas med i regnestykket. Dersom en transportør kan kutte sine dieselregninger med 3% så vil dette alene utgjøre MER enn de økte kostnadene til dekk.

– For oss som har lastebileierne innom så blir det viktig å gi dem informasjon om det som skjer.

Vil by på utfordringer

Geir Abrahamsen Holmberg, kjedeutvikler i Fagdekk, ser for seg at dette også vil by på utfordringer.

– For en lastebileier eller transportør så vil det kunne fortone seg merkelig at han skal kunne spare penger på at de nye dekkene har mindre mønsterdybde. Poenget ligger i at når hele regnestykket settes opp så vil drivstoffkostnadene i mange tilfeller bli så mye lavere at en høyere dekkostnad spares inn igjen- og vel så det.

De 55 Fagdekkverkstedene som også tilbyr dekk til tung sektor vil i tiden fremover informere sine kunder om hva som skjer, og hvilke fordeler dette i realiteten innebærer for transportbransjen.

– Når man vet at en 10% reduksjon i rullemotstanden kan redusere drivstofforbruket med 3% så er det åpenbart at her kan man spare både penger og miljø.

Til fordel for transportørene

Fagdekks mann er positiv til de nye reglene da disse vil være til fordel for transportørene.

Ettersom nye lastebildekk med vintermønster vil få redusert sin mønsterdybde så er det heller ikke sikkert at «standardprosedyren» med å kjøre høst-høst vil fungere for alle. Vil dette føre til at flere tunge kjøretøy vil ende opp med to hjulsett, ett for sommer og ett for vinterkjøring?

– Vi vil trolig se mer av dette når den nye generasjonen dekk kommer på markedet. Dette vil for mange innebære en investering i et komplett hjulsett, til gjengjeld vil man være optimalt skodd for den aktuelle årstiden.

Kristian i Gjerde & Byhring mener at dette også vil kunne gi en sikkerhetsgevinst.

– Vinterdekk er best egnet til vinterkjøring, og sommerdekk er laget for sommerføre.

Kristians uttalelse høres ut som en selvfølgelighet, men er ikke nødvendigvis det man lever etter. Både på tung sektor og for personbilene så er det mange som kjører på vinterdekk hele året.