Meny
Nye fartsskrivere kan bli kraftig forsinket

Publisert
20.April.2018

Nye fartsskrivere kan bli kraftig forsinket

EU forbereder innføring av nye fartsskrivere i 2019. Men etter hva NLF erfarer er det stor fare for at de nye fartsskriverne kan bli så mye som mellom seks og åtte år forsinket.

Det er i EUs nye mobilitetspakke det nå legges opp til innføring av nye og smarte fartsskrivere. De nye skriverne er langt mer avanserte enn dagens skrivere og gir også langt større kontroll med blant annet bruk av bilen.

I tillegg vil de nye fartsskriverne inneha funksjoner som vektavlesninger for bil og henger, samt grensesnitt mot intelligente transportsystemer, i tillegg til å være forberedt for fremtidige applikasjone.

Snakker ikke sammen

I et internt notat NLF har fått tilgang til ser det derimot ut til at innføringen som først var planlagt skulle skje i 2019, kan bli kraftig forsinket. Problemet ligger blant annet i at bilens navigasjonssystem – som brukes som giver for bilens posisjon i de nye skriverne – og fartsskriveren ikke snakker sammen. Årsaken til dette ligger trolig i at bilenes navigasjonssystem og fartsskriverens posisjoneringssystem er to ulike systemer som produseres av to ulike underleverandører.

Kilder som Lastebil.no har vært i kontakt med snakker nå om en forsinkelse på mellom seks og åtte år før de nye skriverne er tilgjengelige.

Tidligst klare i 2023

For det er nettopp geo-lokaliseringen som er både utfordringen og frelsen i de nye skriverne, og utfordringene er altså knyttet opp til integrasjonen med bilens øvrige systemer. Samtidig er det nettopp geo-lokaliseringen som vil være med på å gi de største fordelene med de nye skriverne i arbeidet med å sikre like konkurransevilkår og avdekke ulovlig kabotasje. Ifølge notatet vil denne teknologen ikke være klar før tidligst i 2023, mens smarte skrivere uten denne funksjonen kan være klare noe tidligere.

NLF bekymret

– NLF ser meget positivt på innføringen av de nye fartsskriverne fordi de vil gjøre det lettere å avdekke transportkriminalitet og sørge for like konkurransevilkår mellom nasjonale og internasjonale transportvirksomheter. Men vi er bekymret over det som nå kommer frem, fordi det kan bety at innføringen kan bli kraftig forsinket om opplysningene er korrekte, sier Dag Nordvik i NLF.

Han sier at EUs plan var å innføre de nye skriverne allerede i 2019 og at disse vil gjøre det langt lettere å avdekke kriminalitet og brudd på for eksempel kjøre- og hviletid.

– De nye skriverne vil ha funksjoner som gjør det enklere å kontrollere at regelverket overholdes. Samtidig vil de være langt vanskeligere å manipulere. En annen viktig funksjonalitet er at alle grensekryssinger registerets automatisk og alle bevegelser til bilen blir logget. På den måten blir det vanskeligere å fuske og kontrollmyndighetene vil ha en enklere jobb med å avdekke eventuelle brudd, sier Nordvik.

Så gjenstår det bare å se om EU-fristen for innføring i 2019 står for fall eller om man finner nødvendige teknologiske løsninger. Skal en tro notatet Lastebil.no har fått tilgang til ser 2019 mørkt ut i forhold til å innføre mer avanserte skrivere.