Meny
Nye forbrukstall, men samme forbruk

Publisert
06.September.2017

Nye forbrukstall, men samme forbruk

Drivstofforbruket som bilprodusentene opplyser i brosjyrene stemmer sjelden med virkeligheten.

Nå innfører EU ny kjøresyklus som skal gi riktigere tall på forbruksmålingene.

– Fra 1. september skal alle personbiler som får ny typegodkjenning bruke en ny type forbruksmåling, kalt WLTP. Hensikten med den nye målemetoden at forbrukstallene skal være nærmere reelt forbruk. Hver enkelt sjåførs kjøremønster vil selvfølgelig være avgjørende for hvor høyt forbruket faktisk blir, sier Espen Andersson ved kjøretøyseksjonen i Vegdirektoratet.

Nye personbiler med en eksisterende typegodkjenning kan bruke denne og tilhørende forbruksmåling frem til 1. september 2018.

Progressive bilavgifter

[img id=”1″]

Både i Norge og i mange andre europeiske land er avgifter og eventuelle restriksjoner på bilbruk tett knyttet opp til bilens utslipp. Fordi den nye målemetoden vil gi høyere utslippstall for de fleste bilmodeller, kan det også gi store utslag i beregningen av bilavgiftene. Derfor er det bestemt at avgiftene skal beregnes etter den gamle metoden (kalt NEDC) ut 2018. Hva som skjer med avgiftsberegningen da, vil være opp til det nye Stortinget som skal vedta statsbudsjettet for 2019.

Raskere, lengre og kjøligere

Varigheten på kjøresyklusen øker fra 20 til 30 minutter, gjennomsnittsfarten går opp med 12,5 km/t til 46,5 km/t og temperaturen i testlaboratoriet går ned til 14 grader mot dagens krav om 20-30 grader.

– I den nye kjøresyklusen blir det heller ikke lenger tillatt å tape over karosseriskjøter, felle inn speil eller gjøre andre tilpasninger som man ikke gjør ved vanlig bruk. Summen av disse endringene gjør at forbrukstallene, og dermed utslippstallene, vil samsvare mer med virkeligheten. Endringer i bilens tilleggsutstyr og valg av dekkdimensjon kan påvirke den enkelte bils CO2 utslipp. Dette vil nå også avspeiles i avgiftssystemet på en måte som blir riktigere, sier Andersson.

I tillegg innføres det nå krav om at alle nye biltyper skal avgasstestes i reell trafikk (Real Driving Emissions, RDE) På den måten får man verifisert at avgassrensingen fungerer utenfor den standardiserte kjøresyklusen og hindre at utslippene i virkelig trafikk er mye høyere enn ved typegodkjenningstesten. Spesielt skal NO2-utslippet fra nye dieselbiler reduseres på denne måten.