Meny
Nye regler for parkeringsbransjen

Publisert
23.March.2016

Nye regler for parkeringsbransjen

– Regjeringen rydder i parkeringsbransjen. Nå tar vi et nytt skritt i retning av å gjøre regelverket enklere, mer brukervennlig og styrke forbrukerens stilling, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Nytt parkeringsregelverk ble fremlagt i statsråd. Det nye regelverket vil tre i kraft 1. januar 2017, og tar for seg de aller fleste sider av parkeringsvirksomhet. Etter hvert vil det også bli publisert retningslinjer som skal gjøre det lettere å forstå de nye reglene.

– Jeg mener at dette nye regelverket er positivt både for forbrukerne og for de seriøse i parkeringsbransjen. Vi har sett en del unødvendige konfliktsituasjoner mellom kunder og parkeringsvakter, for eksempel hvis parkeringsbilletten er utløpt med to minutter, og du får kontrollavgift. Regelverket har vært for firkantet, og vi legger derfor nå opp til mer kundevennlighet, sier Solvik-Olsen.

– Dette har vært en langdryg prosess. Arbeidet med nytt parkeringsregelverk ble startet opp allerede i 2005, men med liten politisk fremdrift i lang tid. Jeg er glad for at denne regjeringen nå legger til rette for sunn konkurranse i bransjen, samtidig som forbrukerne vil oppleve forenkling og få et sterkere vern, sier Solvik-Olsen.

[img id=”1″]

Fem minutters frist etter billettens utløp

Med det nye regelverket vil det ikke kunne ilegges sanksjon før det har gått fem minutter i etterkant av at billetten er utløpt. Dermed kan det for eksempel ikke lenger ilegges en sanksjon dersom den parkerende uheldigvis kommer tilbake til bilen to minutter for sent.

Den som parkerer skal også få en rimelig frist til å sette seg inn i parkeringsvilkårene, og til å betale, før det kan ilegges sanksjon. Det vil for eksempel ikke være tillatt å ilegge kontrollsanksjon mens den som nettopp har parkert står i kø ved betalingsautomaten for å betale.

Enklere å klage, og ny parkeringsklagenemd

Alle parkeringskunder som har fått ilagt en kontrollsanksjon har nå rett til å klage i en mer ordnet prosess. Det må først klages til virksomheten, men dersom virksomheten vil opprettholde sanksjonen, eller ikke behandler klagen innen visse frister, kan sanksjonen klages inn til den nye Parkeringsklagenemnda. 

Tidligere fantes det en frivillig og avtalebasert parkeringsklagenemnd, men den nye nemnda er obligatorisk og forskriftsbasert. Alle som driver vilkårsparkering etter parkeringsforskriften, er underlagt nemndas kompetanse, og må rette seg etter nemndas avgjørelser.

Tre faste satser: 300, 600 og 900 kroner

Det blir tre faste satser for ikke å overholde parkeringsreglene. Den laveste satsen på 300 kroner for de minst alvorlige overtredelsene, som ikke å trekke billett på gratisparkering, eller hvis den som har parkert handler i en annen butikken den som har kundeparkeringen.

Normal sats på 600 kroner ved “alminnelige” overtredelser, som hvis man ikke har betalt for den tiden man faktisk står parkert. Høy sats på 900 kroner gjelder ved feilparkering på parkeringsplasser for forflytningshemmede.

[img id=”2″]

Krav om p-plasser til el-biler og forflytningshemmede

Det blir krav om at en del av parkeringsplassene skal ha ladepunkter til el-biler og at en andel av plassene skal tilrettelegges og reserveres for forflytningshemmede med parkeringstillatelse.

Både private og kommunale parkeringsvirksomheter bestemmer selv om de vil tilby gratis parkering for el-biler. Forflytningshemmede med parkeringstillatelse har betalingsfritak på avgiftsbelagte kommunale plasser. På private parkeringsplasser vil denne gruppen bare ha betalingsfritak dersom parkeringsvirksomheten har bestemt det. 

På hvert område skal det være minst én universelt utformet automat, og minst ett universelt utformet betalingsalternativ som ikke forutsetter bruk av automat, for eksempel betaling via mobil.

Standardisering av P-skilt

Det blir fortsatt ulike skilt på offentlig og privat parkering, men hvilke skilt som skal benyttes hvor skal likevel standardiseres. Blant annet skal kommunale vilkårsparkeringsplasser skiltes med den kjente, hvite P-en på blå bakgrunn. Slik vil de plassene hvor det er betalingsfritak for forflytningshemmede være lett synlige. Private vilkårsparkeringsplasser skiltes med en svart P på hvit bakgrunn.

Det legges også til rette for at kommunene kan reservere parkeringsplasser for kjøretøy som omfattes av bildelingstjenester. Det er allerede nå, før parkeringsforskriften trer i kraft, avklart at kommunene har muligheten til dette ved hjelp av underskilt.