Meny
Nye Veier og St1 åpner døgnhvileplass og veiserviceanlegg på Grenstøl ved E18 i Tvedestrand Grenstøl ved E18 i Tvedestrand. Foto: St1

Publisert
09.November.2020

Nye Veier og St1 åpner døgnhvileplass og veiserviceanlegg på Grenstøl ved E18 i Tvedestrand

Mandag 9. november åpner det nye veiserviceanlegget med døgnhvileplass og Shell energistasjon på Grenstøl ved E18 i Tvedestrand. Med åpningen av anlegget på Grenstøl har brukerne av veien fått enda et moderne og komplett tilbud langs E18.

– Dette er et svært moderne veiserviceanlegg og døgnhvileplass. Døgnhvileplasser er bra for trafikksikkerheten fordi yrkessjåfører kan få nødvendig og lovpålagt hvile. For Nye Veier er det ekstra viktig å legge til rette for lademulighetene. Det er slike klimavennlige løsninger det er behov for nå og i framtiden. I sommer åpnet tilsvarende anlegg på Langrønningen ved E18 i Bamble. Med åpningen på Grenstøl, har Nye Veier levert enda et komplett og moderne, trafikksikkert veiserviceanlegg som alle brukerne av veien har nytte av, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Klimahensyn ivaretatt

Nye Veier stilte krav om og er tilfreds med at det er tatt klimahensyn når det gjelder tjenestene som skal tilbys.

– Vi ser at St1s løsninger kan gi gode bidrag i CO2-regnskapet. Døgnhvileplassen er bygd fleksibelt og med tanke på fremtiden som gjør at det også kan utvides. Med tilrettelegging for pause, påfyll av mat og drikke, lademuligheter, hvile og restitusjon bidrar til trafikksikkerheten. Vi håper også at døgnhvileplassen og serviceanlegget kan skape arbeidsplasser og gi varig verdiskapning for Tvedestrand kommune og regionen for øvrig. Vi vil takke St1 som har levert et flott og fremtidsrettet veiserviceanlegg. Det har vært et godt samarbeid og Nye Veier ønsker lykke til med driften, sier Aanesland.

Sikker logistikk for trafikantene

Anlegget er konstruert for å skille tungtrafikk og myke trafikanter. Døgnhvileplassen får egen inn og utkjøring for tyngre kjøretøy inklusive turbusser. På området har det allerede en stund vært etablert en parkeringsplass for pendlere og en kollektivterminal. Dette sikrer gode trafikkforhold for busser og kort avstand inn til butikken for passasjerene. I utarbeidelsen av anlegget er det lagt vekt på å gi god og sikker logistikk for alle trafikantene. Inne på forplassen blir det tilbud om flytende drivstoff og en stor ladepark for å sikre kunder med elektriske kjøretøy lading når de trenger det. Inne på anlegget er det en egen avdeling for yrkessjåførene med tilgang til dusj og toalett og en stor sitteavdeling.

To døgnhvileplasser på E18 mellom Bamble og Arendal

I 2019 åpnet Nye Veier strekningene E18 Tvedestrand-Arendal og E18 Rugtvedt-Dørdal. Strekningene E18 Tvedestrand-Arendal åpnet 2. juli i 2019 mer enn tre måneder tidligere enn planlagt. Med åpningen av døgnhvileplassen på Grenstøl er det nå to døgnhvileplasser og veiserviceanlegg i drift på E18 mellom Bamble og Arendal. Circle K  driver anlegget på Langrønningen.

Fakta om døgnhvileplassen og veiserviceanlegget på Grenstøl:

 • Parkering er på åpen plass med fri adkomst og separat innkjøring
 • Hvilerom og dusjfasiliteter i tilknytning til døgnåpen energistasjon
 • Området er dimensjonert for vogntog og modulvogntog
 • Oppstillingsplass til 30 stk vogntog, herav 14 vogntog og 16 modulvogntog
 • 2 av plassene for modulvogntog er forbeholdt farlig gods/ ADR transport.
 • I tillegg satt av plass for parkering for 3 busser
 • Toalett, dusjfasiliteter og hvilerom finnes i tilknytning til energistasjonen
 • Området er belyst
 • Utendørs treningsapparater for fri benyttelse
 • Døgnåpen energistasjon/kiosk med mulighet for kjøp av mat og drikke
 • Gangavstand til bussterminal
 • Hundeluftegård
 • Drivstoffsalg pr dags dato salg av diesel, HVO100, AdBlue og farget diesel
 • Wifi på hvilerom