Meny
Nye veiledere for transport av farlig gods

Publisert
17.January.2018

Nye veiledere for transport av farlig gods

Terrorhendelsene i Europa de siste årene har igjen satt sikring høyt på agendaen. DSB har nå gjort “Industriveileder for sikring av transport av farlig gods på veg” tilgjengelig på norsk.

DSB har i samarbeid med NET Emballasje- og Produkttesting og DNV GL revidert og utgitt en veiledning for kontroll av IBC (emballasje).

I kjølvannet av hendelsene 11. september 2001 satte myndigheter og internasjonale lovgivere i gang et arbeid med å utvikle og implementere tiltak for å forhindre terror.

Flere industriorganisasjoner gikk sammen og utga en sikringsveileder for transport av farlig gods i 2005. Denne har blitt revidert i flere omganger, og beskriver en rekke tiltak virksomheter kan utføre for å oppfylle kravene i ADR 1.10, samt sikre kjøretøy, last og eiendom mot innbrudd, tyveri og kapring

Hendelsene i Europa de siste årene har igjen satt sikring høyt på agendaen i mange land. Nedenfor finner du lenker til både den engelske utgaven av veilederen og til DSBs norske oversettelse.

Engelsk utgave:

Industry Guidelines for the Security of the Transport of Dangerous Goods by Road

DSB har oversatt sikringsveilederen til norsk:

Industriveileder for sikring av transport av farlig gods på veg

Appen TRANSPark

IRU (the International Road Transport Union) har laget et app som gir opplysninger om parkeringsmuligheter og oversikt over fasilitetene parkeringsplassene har. Lenken til denne finner du her:

TRANSPark – app