Meny
Nytt korona-unntak for yrkessjåfører Foto: Sten-Kristian Berg

Publisert
24.November.2020

Nytt korona-unntak for yrkessjåfører

Yrkessjåfører får på nytt unntak for kjøre- og hviletidsbestemmelsene som en følge av Covid 19-pandemien.

Når en sjåfør er underlagt innreisekarantene kan sjåføren samtidig ta normal ukehvil i kjøretøyet.

Vegdirektoratet har bestemt at yrkessjåfører som ved grensepassering skal dokumentere egnet oppholdssted for å gjennomføre innreisekarantene, kan vise til at de kan avholde også normal ukehvil i kjøretøyet dersom de ikke har tilgang på annet oppholdssted.

Hvordan ordningen med karantenehotell skal praktiseres er fastsatt i rundskriv fra Justisdepartementet (PDF).