Meny
Nytt og raskere system for veiing og skanning

Publisert
22.May.2017

Nytt og raskere system for veiing og skanning

Scaleit AS leverer nå et nytt system for veiing og skanning av pallegods for å øke gjennomstrømming av gods.

I en bransje der marginene er små er effektivitet en nøkkelfaktor. Dette systemet sparer transportøren for tid. En truck med gods kan ganske enkelt kjøre gjennom en skannersone, med en hastighet opptil 0,5 m/s, uten å stoppe for veiing. Vekt og volum blir registrert i det trucken kjører gjennom sonen og en monitor gir umiddelbart tilbakemelding på godkjent status. Av-lossing for veiing blir unødvendig og mindre håndtering av godset betyr økt kapasitet og gjennomstrømming av gods.

Komplett system

Løsningen er et komplett system bestående av laserskannere, truckvekt, monitor, strekkodeleser og kamera. Skannerene registrerer lengde, bredde, høyde og volum og knytter dette sammen med kolli-ID, vekt og bilde. Alle data lagres i en database eller kan integreres mot kundens IT system. Systemet er MID godkjent for kjøp og salg og kan ta alle typer emballasje.