Meny
Nytt rekordår for Posten Foto: Posten Norge

Publisert
22.February.2022

Nytt rekordår for Posten

Aldri tidligere har Posten levert så mye pakker som i 2021. Høyt aktivitetsnivå kombinert med effektiv drift ga et svært godt resultat for 2021. Justert driftsresultat ble 1 525 mill. kroner, som er 102 mill. kroner bedre enn rekordåret 2020.

Konsernet omsetning i 2021 var 24 716 mill. kroner, en økning på 720 mill. kroner sammenlignet med 2020. Justert driftsmargin for 2021 ble på 6,2 prosent mot 5,9 året før.

– Fjoråret var preget av et høyt aktivitetsnivå spesielt innen pakker fra netthandel og øvrige logistikk-tjenester. Pandemien og nye handlevaner på nett har vært en kraftig motor bak pakkeveksten. Vi leverte 66 millioner pakker fra netthandel og vi har fått belyst hvor viktig vareleveranser er for et velfungerende samfunn, vi forventer fortsatt vekst i 2022, men på mer normaliserte nivåer sier Tone Wille, konsernsjef i Posten.

Postens nordiske nettverk og tjenestetilbud har styrket konsernets posisjon blant nordiske kunder. Pakkeveksten fra netthandel var i 2021 på 21 prosent og for de siste to årene var veksten i netthandelspakker på hele 79 prosent. Størst var veksten utenfor Norge.

Den internasjonale logistikkvirksomheten har hatt et godt år og bidro med vekst og styrket lønnsomhet. Mot slutten av 2021 ble salget av Frigoscandia Sverige (tidligere Bring Frigo Sverige) gjennomført.

I Postsegmentet fortsetter brevvolumene å falle. Adressert post falt 11,3 prosent og uadressert post falt 0,5 prosent i 2021, sammenlignet med 2020.

Investerer for vekst og økt tilgjengelighet

I 4. kvartal var det offisiell åpning av Posten og Brings nye logistikksenter i Førde, og ny terminal i Tromsø ble satt i drift. I Bergen er en ny terminal under planlegging. De neste fire årene vil Posten investere 3-4 mrd. kroner i terminaler og økt kapasitet i Norge for å møte videre vekst innen pakker og gods.

I 4. kvartal ble arbeidet med å utplassere døgnåpne pakkebokser på 1 000 lokasjoner i Norge fullført. Pakkebokser er populære hos kundene. I 2022 er ambisjonen å mer enn doble antall steder med pakkebokser.

Null utslipp fra Posten innen 2050

Konsernet har i 2021 lansert en ny klima- og miljøstrategi med mål om å redusere klimagass-utslipp i tråd med Parisavtalen.

– Vi skal iverksette en rekke tiltak som gir vesentlige CO2-kutt på veien mot å oppnå netto null utslipp fra hele virksomheten innen 2050, blant annet utslippsfri distribusjon innen 2030. Som første nordiske logistikkaktør utstedte Posten i 4. kvartal grønne obligasjoner for 1 mrd kroner. Pengene skal brukes til å investere i grønne prosjekter som gir langsiktige verdier for samfunnet og menneskene rundt oss, sier konsernsjef Wille.

Sykefraværet endte på 6,0 prosent for 2021, samme som året før. Antall personskader økte i 2021 og skadefrekvensen, H2, endte på 9,3 for året.