Meny
Offisiell åpning av ASKO Sentrallager Kjøl

Publisert
19.September.2017

Offisiell åpning av ASKO Sentrallager Kjøl

Tirsdag 12. september 2017 ble snoren klippet og ASKO Sentrallager Kjøl offisielt åpnet av ordfører i Vestby kommune, Tom Anders Ludvigsen, med god hjelp fra Marit Bjørgen og Therese Johaug.

Det nye anlegget i Vestby har vært i opptrapping fra januar 2017, og leverer nå kjølevarer til alle ASKO-selskapene rundt om i Norge.

ASKO Sentrallager Kjøl er et automatisert sentrallager for kjølevarer. Sentrallageret er en viktig funksjon i ASKOs varestrømsstruktur, og skal sikre høy tilgjengelighet og effektiv logistikk for varer med høy omløpshastighet.

Det nye lageret har høy grad av automasjon for en effektiv håndtering av ferske varer.

25% av Norges forbruk av kjølte varer skal håndteres av ASKO Sentrallager Kjøl.

De fire ASKO-selskapene på Østlandet, ASKO Norge, ASKO Øst, ASKO Drammen og ASKO Vestfold-Telemark, skal få alle kjølevarer fra dette lageret. Resterende ASKO-selskap får kantsortiment og utvalgte varegrupper.

400 trailere med reoler, roboter, kraner og baner har blitt montert opp. Anlegget består blant annet av ca. 9.000 motorer.