Meny
OFV med årsrapport for 2014

Publisert
11.May.2015

OFV med årsrapport for 2014

Høsten 2013 varslet den nye regjeringen sterkere satsing på veipolitikk. Året 2014 viste at det fortsatt er mange utfordringer, og at ikke alt er på rett vei, skriver OFV på sine nettsider.

[factbox id=”1″]

Plattformen regjeringen Solberg bygger sitt arbeid på, synliggjorde prioriteringer og et godt sammenfall med mange av de viktigste sakene Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har arbeidet med i årevis: Blant andre minstestandarder for hovedveinettet, satsing på store, lange veiprosjekter, konkret og prioritert satsing på å fjerne veiforfallet, en egen motorveiplan og et uavhengig veitilsyn, skriver OFV på sine nettsider.

Til tross for en del lyspunkter, ble 2014 et år som viste at det også i veipolitikken er langt fra ord til konkret handling – og at det er lettere å love i opposisjon, enn å gjennomføre i posisjon, skriver OFV.

– Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud (FrP), har sagt at «2015 blir året for reformer». Det kan være avgjørende, for det er mange fortsatt mange veipolitiske løfter som skal innfris. Og det er kun to år til neste stortingsvalg, sier OFVs direktør Øyvind Solberg Thorsen.

OFVs Årsrapport oppsummerer arbeidet som er gjennomført i 2014. Rapporten viser hvilke saker som ble prioritert av regjeringen i det første regjeringsåret, og hvilke saker det går sakte med.

Last ned rapporten her (PDF).