Meny
Økonomi før sikkerhet på vinterveier

Publisert
25.February.2016

Økonomi før sikkerhet på vinterveier

– Sikkerheten på veiene blir stadig dårligere. Vegvesenet svikter på vintervedlikehold. Vi krever preventiv strøing for å unngå glatte veier og ulykker, sier forbundsleder Svein Furøy i Yrkestrafikkforbundet (YTF).

– Dårlig vedlikehold på vinterstid fører til økt ulykkesrisiko. Til tross for at væromslag blir annonsert på forhånd, innkaller ofte Vegvesenet strømannskapene først etter at det har blitt glatt. Dette er en fortvilet situasjon for alle bilister, spesielt yrkessjåførene som stadig kjører på speilglatte veier. En stor andel av dem som omkommer i trafikken forulykker på glatt vei, og da gjerne riksvei eller europavei, sier Furøy.

[img id=”1″]

Billig vedlikehold – stor risiko

– Brøyting og salting av norske vinterveier ble satt ut på anbud høsten 2003. Dette er bakgrunnen for den stadig dårligere sikkerheten på norske vinterveier. Veivesenet prioriterer billig brøyting og salting fremfor trafikksikre veier. Statens havarikommisjon for transport har undersøkelser som viser at mangelfull brøyting og salting satt på anbud koster liv. YTF mener at Vegvesenet må se på måten de organisere anbud på, slik at de ivaretar sikkerheten på en optimal måte. Bedre vedlikehold av norske veier på vinterstid, bedrer fremkommeligheten og sikkerheten, forklarer Furøy.

Anbud på sparekniven

Vegvesenet henter inn entreprenører som skal brøyte, salte og strø veiene. Jobben settes altså ut på anbud.

– I stedet for å fokusere på sikkerheten, velger Vegvesenet den entreprenøren som kan gjøre jobben billigst mulig. Når entreprenørene må gjøre jobben så til den billigste prisen, oppfordres de ikke til å gjøre noe mer enn minimumskravene. Havarikommisjonen påpeker også at entreprenørene er så ivrige etter å få kontraktene at de påtar seg ansvaret for lengre veistrekninger enn de faktisk klarer å brøyte og strø. Slik anbudssystemet fungerer i dag, får ikke entreprenørene betalt pr. gang de er ute og strør. De får fastpris. Dermed sparer de mye penger på ikke å strø og brøyte, avslutter Furøy.