Meny
Økt mobilitet hjelper alle Endelig er E6 helt fram til Moelv blitt en mer miljøvennlig og sikker arbeidsplass, sier NLFs regionsjef Guttorm Tysnes. Foto: Nye Veier

Publisert
28.October.2020

Økt mobilitet hjelper alle

Trygg transport av varer og tjenester vil gjøre næringsvirksomheten i Innlandet mer tilgjengelig for hele landet.

NHO Innlandet og Nortura Rudshøgda var vertskap for en rundebordskonferanse da statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Knut Arild Hareide var på besøk for å åpne nye E6 mellom Moelv og Brumunddal.

Rundebordskonferansen samlet de største næringslivaktørene i området til samtaler om mobilitetsutfordringer og industriutvikling, på Norturas anlegg på Rudshøgda. Med godt smittevern og behørig avstand løftet de viktigheten av godt samarbeid – og god infrastruktur.

– Et velfungerende samfunn er avhengig av god mobilitet som skaper attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner og gode forbindelser med utlandet. Folk skal til og fra arbeid, og varer og tjenester skal ut i markedet – raskt, trygt og effektivt, sier Jon Kristensen, leder av NHO innlandet og ordstyrer på konferansen.

Til stede på møtet var flere av de største industriarbeidsplassene i området, blant dem Nammo, Moelven, Litra, Tine, Nye Veier, Nortura, Boligpartner og Alpinco.

Høy aktivitet og viktig matforsyning

Nortura er en av de største arbeidsgiverne i Innlandet med ca. 650 ansatte, og baserer seg på inntransport av dyr fra hele Østlandet. Anlegget er Norges største slakteri- og kjøttforedlingsanlegg og sentral for nasjonal matforsyning.

– Bedre veier gir mer stabil og rolig transport, og dermed bedre dyrevelferd. Dette er en viktig forutsetning for oss som håndterer levende dyr og har dyrevelferd i høysetet. Nortura Rudshøgda er også pekt ut som et vekstanlegg i årene fremover, og med mye transport både inn og ut av anlegget er god infrastruktur viktig. Norturas oppgave som en samfunnsaktør innen matforsyning, har ytterliggere blitt forsterket gjennom covid-19-pandemien, sier Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura.

Nortura har en trafikk på inntil 14000 trailere og dyrebiler årlig. Anlegget på Nortura blir også sete for ny aktivitet med etableringen av Norges første kommersielle karbonfangst-anlegg, som åpner høsten/vinteren 2020.

Trygg og miljøvennlig transport

Med kort vei til alle landsdeler er området strategisk viktig for mange industrier, og god mobilitet skaper bedre rammevilkår for både industri og yrkessjåfører. Dette er også viktig for Norges Lastebileier-Forbund (NLF), som har 3200 medlemmer med over 2000 tunge kjøretøy. Innlandet er den største av NLFs sju regioner.

– Vi er landets eneste fylke uten havner. Derfor er godstransport på veiene ekstremt viktig. Sikkerhet og fremkommelighet er avgjørende for sjåførene. Vi kan sammenligne veien med et fabrikkgulv. Endelig er E6 helt fram til Moelv blitt en mer miljøvennlig og sikker arbeidsplass. Yrkessjåførene trenger ikke lenger være redde for møteulykker. Det var ikke slik før. På det verste omkom 10 mennesker i året på E6 mellom Minnesund og Lillehammer, sier NLFs regionsjef Guttorm Tysnes.

Ny vei betyr også en mer miljøvennlig transportåre. Med 80 km/t for tungtrafikken blir det både lavere klimautslipp og redusert drivstofforbruk.