Meny
Økt sikkerhet for menneske, truck og lager

Publisert
23.August.2017

Økt sikkerhet for menneske, truck og lager

Hvert år rapporteres det om flere ulykker der trucker er involvert. Årsaken til de fleste ulykker er feil håndtering av lasten, eller problemer i den driftsmessige delen av organisasjonen.

Driftsstans som følge av ulykker koster intralogistikkbransjen i tillegg milliarder av kroner i tap hvert år og akselerasjonen i stadig mer komplekse prosesser på lageret øker risikoen for ulykker. I tillegg bidrar et økt antall regler og bestemmelser fra lovgivende myndighet til administrative og lovmessige utfordringer når det kommer til sikkerhet i mange firmaer.

Jungheinrich har satt seg som mål å bidra til å redusere ulykkestallene merkbart og sette temaet sikkerhet for menneske og truck permanent i fokus gjennom sine produkter, løsninger og rådgivningstjenester.

Sikkerheten står i fokus ved utviklingen og produksjonen av gaffeltrucker. Målet er at truckførere som kjører Jungheinrich trucker skal gjennomføre sitt skift uten skader. Målet er beskyttelse av menneske, truck og lager og bevaring av produktiviteten i bedriften.

Sikkerhetsløsningene setter fokus på fire områder:

Preventive tiltak

Preventive tiltak spiller en viktig rolle for å forhindre ulykker. Jungheinrich tilbyr kundene den nye SAFEwalk: Sammen med kunden analyserer en konsulent fra Jungheinrich forholdene på lageret, identifiserer farlige kilder og gir råd om hvordan arbeidssikkerheten kan optimaliseres. Et annet preventivt tiltak er truckførerkursene våre, som gir truckføreren viktig kunnskap om trygg ferdsel på lageret.

Før start får føreren sjekkpunkter via StartSafe som gjør at nødvendige funksjoner kan kontrolleres. accessCONTROL kontrollerer sete og belte på trucken. Manipulering av systemet er ikke nødvendig. Systemet sikrer dermed at føreren bruker sikkerhetsbelte. EasyAccess gir en effektiv tilgangskontroll til trucken. Det er mulig å definere hvilken fører som kjører hvilken truck. Parameterne for trucken kan stilles inn for hver enkelt fører. Jungheinrich legger dessuten stor vekt på ergonomi under utviklingen av produktene.

Lastbeskyttelse

Når det gjelder lastbeskyttelse, tilbyr Jungheinrich ulike assistentsystemer på trucken samt lastgrinder og varselskjermer. Bare ved korrekt opptak av lasten kan man forhindre at lasten faller av trucken. positionCONTROL muliggjør en tilpasning av løftehøyden til den ulike lagersituasjonen. Ønsket løftehøyde kan legges inn som forvalg i trucken og er tilgjengelig ved oppstart. Bruk av kamera på gfalene gir direkte sikt på gaflene.

Kollisjonsbeskyttelse

På området kollisjonsbeskyttelse bidrar Jungheinrich til å redusere risikoen for sammenstøt på lageret ved hjelp av ulike sensorer, assistentsystemer, kameraer, men også markeringer og avsperringer. Den aller sikreste måten å unngå kollisjoner ved rygging, er persongjenkjenning via et ryggekamera som viser området bak trucken på en skjerm. Ryggekameraet varsler optisk og akustisk hvis det kommer personer inn i faresonen. Føreren får oversikt over området bak trucken uten å måtte snu på hodet. Ved hjelp av sensorer innendørs og utendørs kan trucken gjenkjenne om den befinner seg ute eller inne og tilpasse farten deretter. I faresoner blir farten automatisk redusert. Jungheinrich Floor-Spot projiserer et blått eller rødt LED-lys på bakken foran eller bak trucken for å varsle gående eller andre truckførere at en truck er på vei.

Stabilitet

Når det gjelder stabilitet, reduserer sikkerhetsløsninger fra Jungheinrich faren for at en truck tipper på grunn av feilplassert last. Her tilbyr Jungheinrich en rekke truckutstyr og assistentsystemer: curveCONTROL reduserer automatisk hastigheten ved kjøring i svinger avhengig av lasten. Trucker uten last kan dermed kjøre fortere. Den justerbare driveCONTROL sikrer lasten ved hevede gafler og kan tilpasses ulike behov. Dette beskytter lasten fra å falle ned. Kunden kan selv bestemme fra hvilken løftehøyde tilleggsutstyret skal gjelde. operationCONTROL varsler ved hjelp av signal når restkapasiteten er overskredet.