Meny
Omfattende studie viser lavere TCO med helautomatiske girkasser En treårig studie av en flåte med renovasjonsbiler har vist en reduksjon på 2 % i TCO, med bruk av Allisons helautomatisk girkasse sammenlignet med en automatisert girkasse. Illustrasjon: Allison Transmission

Publisert
23.November.2021

Omfattende studie viser lavere TCO med helautomatiske girkasser

En treårig studie av en flåte med renovasjonsbiler har vist en reduksjon på 2 % i de samlede totalomkostningene, med bruk av Allisons helautomatisk girkasse sammenlignet med en automatisert girkasse.

Allison Transmission, verdens største produsent av helautomatiske girkasser til mellomtunge og tunge kjøretøy, har utført en treårig kundestudie for å kalkulere Total Cost of Ownership (TCO).

Driftsdata for 19 renovasjonsbiler i Poly-Environnement flåten fra Derichebourg-gruppen ble samlet inn over 12 måneder og vedlikeholdsdata over 3 år. Denne kundestudien gjorde det mulig å beregne TCO for kjøretøy ved bruk av en Allison helautomatisk girkasse eller en automatisert girkasse (AMT) for hele levetiden (7 år). På bakgrunn av studiet kan man konkludere at Allisons helautomatiske girkasser reduserer den beregnede TCO med 2% sammenlignet med AMT-løsningen, til tross for en mye tøffere driftssyklus til de Allison-utstyrte lastebilene. Lastebilens stopp-start arbeidssyklus inkluderte mer enn 1100 søppeldunker per dag. Forskjellen i TCO ligger i fordelene som Allisons girkasser har med betydelig lavere vedlikeholdskostnader og maksimal driftstid, samtidig som drivstofforbruket holdes under kontroll.

Bedre TCO og færre ødelagte speil

Formålet med studiet var å måle effekten av Allisons helautomatiske girkasser på flåtens TCO, sammenlignet med en automatisert girkasse. For å sikre det beste beslutningsgrunnlaget, beregnet man en komplett TCO for å kunne utarbeide den mest omfattende sammenligningen med investeringsavkastningen ved kjøp av et renovasjonskjøretøy. TCO-beregningen inkluderer ikke de øvrige fordelene for flåten, som kan være vanskelig å evaluere. Det er blant annet enkel betjening, en mer jevn kjøring for sjåføren og kollegaene bakpå kjøretøyet, mer presis kontroll over lastebilen og manøvrerbarhet i smale bygater som resulterer i «færre ødelagte speil», samt en økt produktivitet på grunn av muligheten til å laste mer vekt på i løpet av et jobbskift.

Allison Transmission utførte den storstilte TCO-undersøkelsen i partnerskap med Poly-Environnement-flåten fra Derichebourg-gruppen, som er en global operatør innenfor miljøtjenester til virksomheter og lokale og kommunale myndigheter, som opererer med mer enn 42 000 ansatte i 10 land.

– Vi utstyrer størsteparten av våre renovasjonskjøretøy med Allison girkasser. De gir mange fordeler i form av håndtering, pålitelighet og yteevne. Som eier av en stor flåte var vi også interessert i å kjenne de økonomiske effektene fra de ulike girkasseløsningene. Et viktig punkt for Poly-Environnement er muligheten for at eksternt elektrifiseringsutstyr kan kobles til kraftuttaket på Allisons produkter. Dette eksterne systemet reduserer klimagassutslippene drastisk ved bruk av oppbyggingen, uttaler Emmanuel Brun, viseadministrerende direktør for Poly-Environnement.

Studiet var sentrert rundt de nordlige forstedene i Paris, et område med mer enn 250 000 innbyggere. Nitten kjøretøy, hvorav syv med Allison helautomatiske girkasser og tolv med AMT, ble undersøkt. De hadde vært i drift i området i mer enn 28 måneder før studiet. I 12 måneder (mer enn 9600 skift) ble alle standarddata fra Poly-Environnement samlet.

– Disse resultatene garanterer fullstendig nøytralitet fordi kjøretøyets ruter og vanlige sjåfører ikke er blitt endret. I forhold til vedlikehold kunne vi samle inn 40 måneders reell data (inklusiv de 28 månedene før studiet), sier Michel Dos Anjos, teknisk sjef hos Poly-Environnement.

1 % lavere drivstofforbruk

Feltundersøkelsen er en studie av en flåte med reell aktivitet – kjøretøyene er av forskjellige merker, men har identiske oppbygninger, lik alder og en ensartet søppelinnsamling per kjøretøy avhengig av operasjonsvalg.

– Vi ønsket også å sammenligne drivstofforbruket mellom to kjøretøy utstyrt med Allison helautomatiske girkasse og to kjøretøy utstyrt med en AMT. Disse fire kjøretøyene ble fulgt i en måned med de vanlige sjåførene, på helt identiske turer, med de samme rutene, og samme type og mengde innsamlet avfall. Drivstofforbruket til kjøretøyene utstyrt med Allison ble målt til å være nesten 1% under AMT-ene i denne testen, sier Emmanuel Brun.

I løpet av de 12 månedene samlet kjøretøyene med Allison helautomatiske girkasser i gjennomsnitt 9% mer renovasjonsmateriale per arbeidsskift enn kjøretøy med AMT.

– På bakgrunn av den analyserte data så klarer Allisons girkasser å opprettholde deres TCO-fordel på tross av et langt strengere driftsforhold. Dette er mulig takket være reduserte vedlikeholdskostnader, som begrenser nedetiden samtidig som forbruket holdes under kontroll. I vårt neste trinn vil vi fokusere på å beregne den nøyaktige effekten som Allisons produktivitet og høyere gjennomsnittlige last pr. lastebil har på TCO’en. Vi vil fokusere på å gi mer innsikt i reduserte «liter/tonn», som er en passende måleenhet for beregning av renovasjonsbilers forbruk, sier Stéphane Gonnand, utviklingssjef for Allison Transmission Frankrike.