Meny
Ønsker å påskynde utviklingen mot mer klimavennlige transporter

Publisert
28.February.2019

Ønsker å påskynde utviklingen mot mer klimavennlige transporter

Den 18. februar besluttet EU å innføre et regelverk for utslipp av CO2 fra tunge lastebiler. For å drive utviklingen har Volvo Trucks lenge satset på å utvikle nye og mer klimavennlige transportløsninger. Samtidig er det behov for flere tiltak som kan stimulere etterspørselen etter kjøretøy med lave utslipp av CO2.

– Å redusere klimapåvirkningene fra den tunge trafikken er en meget viktig oppgave og et fundament for vårt arbeid med bærekraftige transporter. Fra Volvo Trucks sin side er vi bra posisjonert for å ta utfordringen. Det er naturlig at EU nå innfører grenseverdier for utslipp av CO2. For å påskynde utviklingen ønsker vi å se sterkere økonomiske insitament fra myndighetene til de kundene som går foran og velger nye kjøretøy med lavere klimapåvirkning, sier president for Volvo Trucks, Roger Alm.

Elektriske lastebiler er en av løsningene som kan bidra til redusert utslipp av CO2. Volvo Trucks introduserte sine første lastebiler med elektrisk drift i 2018 og starter serieproduksjon av disse lastebilene i år.

– Vi er nå på et stadie der teknikken snart er klar for en utvidet bruk innen tunge transporter. Om etterspørselen stimuleres samtidig som infrastrukturen for ladestasjoner bygges ut, kommer volumene til å øke i høyere takt enn hva som ellers vil være mulig, sier Lars Mårtensson, miljø- og innovasjonsjef i Volvo Trucks.

Også kjøretøy som går på gass gir betydelige klimafordeler. En Volvo FH LNG som kjører på naturgass gir cirka 20 prosent lavere utslipp av CO2 enn en tilsvarende lastebil som bruker diesel. Om bilen går på biogass kan utslippene under kjøring reduseres med 100 prosent (tank-to-wheel).

Videreutvikling av diesel-lastebiler

Parallellt med arbeidet med alternative drivstoff foregår det en kontinuerlig videreutvikling av Volvos diesel-lastebiler, som fortsatt utgjør hovedmengden av lastebilsalget. Siden begynnelsen av 1990-tallet har drivstofforbruket og CO2-utslippet fra en typisk Volvo lastebil i langtransport blitt redusert med cirka 20 prosent*. Det finnes muligheter for ytterligere forbedringer gjennom for eksempel mer energieffektive drivlinjer, lavere rullemotstand og lavere luftmotstand. Hver enkelt lastebil må optimaliseres med tanke på det transportoppdraget den er tiltenkt.

At EU nå innfører utslippsbegrensninger når det gjelder CO2, gir kjøretøyprodusentene et tydelig tidsskjema. Men målet – å redusere energiforbruket og påvirkningen av klimaet – har lenge vært et høyt prioritert spørsmål i bransjen. Ikke minst fordi drivstoffet utgjør omtrent en tredjedel av transportfirmaets utgifter.

– Vår ambisjon er alltid å tilby kundene våre en optimal og energieffektiv helhetsløsning for den transportoppgaven som skal løses, sier Lars Mårtensson.

Stor interesse for mer klimavennlige transportløsninger

Både blant Volvos lastebilkunder og mange transportkjøpere finnes det idag en stor interesse for mer klimavennlige transportløsninger. Økte tilskudd fra myndighetene eller skattefradrag til de som velger å satse på klimaeffektiv teknikk, vil kunne gjøre en stor forskjell.

– Det er viktig at nye tekniske løsninger som kan bidra til å redusere utslippene av CO2, raskt kan komme ut på markedet. Et kjappere løp for vurdering og sertifisering hos myndighetene ville gjøre det enklere å introdusere innovasjoner innen transportsektoren.

EUs rammeverk gjelder utslippene fra selve lastebilen. Volvo Trucks ser problemet i et videre perspektiv.

– Om alle ledd i transportkjeden arbeider mot samme mål kan vi redusere klimapåvirkningen betydelig mer. Bedre logistikk, økt tilgang på biodrivstoff, økt satsning på sjåføropplæring i økonomikjøring, aerodynamisk utformede tilhengere, forbedringer av veistandarden og økte muligheter for å utnytte kjøretøykombinasjoner med høyere kapasitet, er noen eksempler på tiltak som ulike aktører kan bidra med, sier Lars Mårtensson.

Fakta

EUs nye regelverk for utslipp av CO2 fra tunge kjøretøy gjelder kjøretøy produsert og registrert fra og med 2019.

De gjennomsnittlige utslippene skal reduseres med 15 prosent fra og med 2025 og med 30 prosent fra og med 2030 (basert på gjennomsnittlige 2019 utslipp) .

Reduksjonsnivåene henspeiler til de gjennomsnittlige utslippene fra de lastebilene som produseres av de respektive produsentene sammenlignet med med industriens gjennomsnittsverdier i 2019.

Den tunge veitrafikken står for knapt 5 prosent av EUs totale utslipp av drivhusgasser.

*Siden begynnelsen av 1990-tallet har Volvo Trucks redusert drivstofforbruket for nye lastebiler med omtrent en femtedel. Sammenligningen er gjort mellom en Volvo F12 fra 1991 og en Volvo FH med 13 liters motor fra 2016.