Meny
Ønsker kompetansekrav for montering av rekkverk på veien Trafikksikkerhetsforeningen ønskes at det innføres krav om kompetanse for montering av rekkverk. Foto: TSF

Publisert
05.February.2020

Ønsker kompetansekrav for montering av rekkverk på veien

Per i dag finnes det ingen krav i Norge til kompetanse av de som skal montere rekkverk ute i trafikken. Dette gjør TSF – Trafikksikkerhetsforeningen noe med. Det første kurset for rekkverksmontører ble arrangert på Gardemoen onsdag den 5. februar 2020.

I Sverige kreves det kompetansebevis for å installere sikkerhetsutstyr i trafikken, som rekkverk, støtdempere, enderekkverk og rekkverks-overganger. Og våre naboer har over flere år drevet å utdannet rekkverksmontører.

– Et legitimt krav, da de er viktige sikkerhetsprodukter som vil redde liv langs veiene våre, når de er brukt og montert riktig, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen.

– En feil installert eller plassert rekkverk utgjør i stedet en ulykkesrisiko og gir en falsk følelse av sikkerhet. I Norge har det per dags dato ikke vært noe krav til utdanning av montører av rekkverk. Vi ønsker slike krav og vi vil ta initativet til at det blir endret også her i Norge, fortsetter Tangstad-Holdal.

Den 5. februar starter de opp med det første grunnleggende kurset for rekkverksmontører på Gardemoen. Per i dag er det 30 personer som har meldt seg på kurset.

Etter eget ønske fra flere aktører i rekkverksbransjen startet Trafikksikkerhetsforeningen arbeidet med å kartlegge krav og behovene for kompetanse for rekkverksmontører i Norge. Statens vegvesen ved Vegdirektoratet har i møter med foreningen ønsket slike kurs velkommen.

Ulykkesgranskerne i Vegvesenet undersøkte alle dødsulykker ved bruer i perioden 2005–2014, der rekkverket kan ha hatt betydning for utfallet. I 33 ulykker med til sammen 37 omkomne var feil eller mangler ved rekkverket en medvirkende årsak til den dødelige utgangen.

– Rekkverket skal være en barriere for å hindre at det som allerede er en ulykke, utvikler seg til å bli en alvorlig ulykke. Dette stiller store krav til kompetanse hos de som skal ta de rette valgene for at vi skal få trygge veier. Valg som kan bety forskjellen mellom liv og død, avslutter Geirr Tangstad-Holdal

Skal vi nå målene i nullvisjonen kan vi ikke tillate å ha mennesker til å montere livreddende sikkerhetsutstyr, som ikke har kompetanse til å forstå konsekvensene av det de gjør. Vi ville aldri tillatt en ufaglært å ta overhalingen av bremsene på bilen. Og det er en selvfølge at det er en fagutdannet elektriker som utfører elektriske installasjoner i huset. Hvordan kan vi da tillate at Per eller Kari som driver hobbybutikken nede i gata skal kunne ha lov til montere rekkverk? En sikkerhetskonstruksjon som skal redde liv. Kravene til kompetanse må også innføres for montering av rekkverk.