Meny
Oppgradering av Oslotunneler skaper forsinkelser for godstransport

Publisert
21.May.2015

Oppgradering av Oslotunneler skaper forsinkelser for godstransport

– Vi har stor forståelse for at tunneler må oppgraderes, men når næringslivets transportbehov ikke tas med i planleggingen får det unødvendige negative konsekvenser, sier NHOs regiondirektør Nina Solli.

[factbox id=”1″]

Statens Vegvesen skal fra 1. juni 2015 oppgradere 10 veitunneler i Oslo. På landsbasis omfatter oppgraderingene 200 tunneler. Hensikten er å tilfredsstille EUs tunneldirektiv. Arbeidet i Oslo vil ta fire år. Det er planlagt mange tiltak på kollektivsiden, men ingen for varetransport.

– Når man reduserer kapasiteten så kraftig, koster det næringslivet veldig dyrt. En halvtimes lengre ventetid for godstransporten koster 700 millioner kroner, sier Nina Solli, regiondirektør i NHO Oslo og Akershus.

– Det er viktig at det utformes omfattende informasjonskampanjer fra myndighetenes side. Næringslivets transporter må prioriteres. Alternative omkjøringstraseer må lages for godstransporten, sier Solli.

[img id=”1″]

DB Schenker er en av logistikkbedriftene som nå får store utfordringer.

– Vi har vært nødt til å øke prisene fra 1. juni fordi transporten vil ta mye lengre tid. Det blir mer kø og kaos. Og det blir vanskelig for sjåførene våre å komme seg frem, sier Einar Spurkeland, kommunikasjonssjef i DB Schenker, til NRK Østlandssendingen.

Forslag til tiltak fra det offentlige

 • Etablere flere innfartsparkeringer. Dette er parkering ved en stasjon eller holdeplass hvor en reiser kollektiv videre. Følgende steder foreslås: Hvam ved E6 nordfra, Asker ved E18 vestfra og Oppegård/Ås ved E6 sydfra.
 • Tilby gratis parkering på disse midlertidige innfartsparkeringene mot kjøp av månedskort hos Ruter.
 • En omfattende informasjonskampanjer fra myndighetenes side må til om innfartsparkering. Et mønster kan være skyttelbusstrafikken til Lillehammer-OL som førte til en kollektiv andel til lekene på 80 prosent.
 • Næringslivets transporter må prioriteres. Alternative omkjøringstraseer må lages for godstransporten.
 • Offentlige tilbydere av kollektivtransport og Statens Vegvesen må snakke sammen. Nå blir det tunnelstengning parallelt med Ruters sommerruter og NSBs buss for tog – som tidligere år.
 • Informere godt om denne type tiltak. Ta med næringslivet med på råd i denne typen spørsmål, i hvert fall når det kommer til gjennomføringen.

Vedtatte tiltak

 • Midlertidig suspensjon av el-bilers frie rett til å kjøre i kollektivfelt på berørte strekninger for å sikre tilstrekkelig plass til økt satsing på busstrafikk.

Tiltak fra logistikknæringen

 • Informere fraktkunder fortløpende og gjerne ved informasjon som Statens vegvesen lager.
 • Mest mulig unngå trafikk på ring 3 ved å bruke alternative ruter der det er mulig.
 • Avtale hente- og bringetjenester utenom rushtid.
 • Anmode kunder som kan motta varer på kveldstid om å legge til rette for dette.

*Regnestykke for bransjens kostnader

Forutsetningene i kalkylen om 700 millioner i ekstra utgifter:
En antatt økning på 30 minutters ventetid som følge av halvering av kapasiteten på ring 3 i halvannet år. Under følger tall som da regnes inn:

 • 100.000 passeringer på ring 3 som rammes av en eller flere av de tre tunnelarbeidene.
 • 7,5 prosent tungtransportandel
 • Kr 500,- pr time i bilkostnad
 • 250 trafikkdager pr år
 • Stenging til sammen 18 måneder