Meny
Opplæringskontorene reddes av regjeringspartiene – Det at regjeringspartiene snur, viser at politisk påvirkning nytter og at det er mulig å rette opp politiske arbeidsulykker, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo. Foto: Elisabeth Nodland

Publisert
27.April.2023

Opplæringskontorene reddes av regjeringspartiene

Forslaget til ny opplæringslov ble lagt frem den 24. mars. Etter det som i praksis ville betydd slutten på opplæringskontorene, slik vi kjenner dem i dag, har regjeringspartiene snudd opp ned på regjeringens forslag. – Det er betryggende at vi har partier på Stortinget som ikke lar det gå prestisje i sakene, men som lytter og er i stand til å snu i tide, sier NLF-direktør, Geir A. Mo.

Etter noen intense uker på Stortinget har Arbeiderpartiet (AP) og Senterpartiet (SP) snudd opp ned på regjeringens forslag om rollen til opplæringskontorene i den nye opplæringsloven. I forslaget til regjeringen, med støtte fra LO, la de først frem noe som ville regulere opplæringskontorene som samarbeidsorgan for lærebedrifter og ikke som en lærebedrift i seg selv. Med andre ord, et forslag som ville være svært negativt for transportnæringen.

Ville fått store negative konsekvenser

Etter at forslaget ble kjent, var Norges Lastebileier-Forbund (NLF) tidlig ute i samarbeid med SOTIN, og påpekte hvilke enorme negative konsekvenser dette kunne føre til. Siden den gang har både NLF og SOTIN arbeidet hardt for å forhindre at endringene ble vedtatt.

Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, uttalte at forslaget i realiteten ville føre til nedleggelse av opplæringskontorene og radbrekke rekrutteringen til transportnæringen. Nå er han glad for at argumentene har blitt hørt.

Jorodd Asphjell (AP), som sitter i utdannings- og forskningskomiteen, sendte onsdag ut en pressemelding der de skriver at partiet har snudd. Asphjell slår fast at opplæringskontorene fortsatt skal kunne være part i lærekontrakten selv om de skal reguleres som samarbeidsorgan.

– Opplæringskontora er vesentlige i formidling av lærlinger, og nå blir det mulig med et bredt flertall for å beholde lovfestinga av opplæringskontor, uttaler utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Elise Waagen.

Stått samlet

NLF og SOTIN har jobbet mot lovforslaget helt siden det ble lagt frem. Nå er begge svært fornøyd med at regjeringen lar opplæringskontorene bestå. Det bekreftes også at de vil videreføre dagens finansieringsordning med at tilskuddet kan gå direkte til opplæringskontorene.

– Regjeringspartiene har dermed lyttet til innspillene fra transportnæringen når de signaliserer at de vil arbeide for et flertall på Stortinget som sikrer videre drift av opplæringskontorene. Det er takket være iherdig innsats fra mange parter, og jeg vil spesielt trekke frem SOTIN og opplæringskontorene. Transportnæringen har stått samlet og fått stortingsflertallet til å forstå de negative konsekvensene av regjeringens forslag, sier NLF-direktør, Geir A. Mo.

Han understreker nok en gang hvor viktig opplæringskontorene er for å sikre god oppfølging av eleven og lærebedriftene.

– Næringen er helt avhengig av et godt opplæringskontor, slår Mo fast.

Har troen på gode løsninger

Også flere har uttrykket støtte for NLF og SOTIN sitt syn. På NLFs digitale medlemsmøte den 12. april snakket Morten Stordalen (FrP) og Mona Fagerås (SV) fra transport- og kommuniksajonskomiteen på Stortinget varmt om opplæringskontorene og hvor viktig det var at de får bestå.

I forrige uke gikk også Høyre ut med en pressemelding der de sa de ville sikre at opplæringskontorene fortsatt skal være part i opplæringskontrakter.

Det kan derfor slås fast at det er et bredt flertall på Stortinget for å sikre fortsatt drift av opplæringskontorene.

– Vi har stor tro på at vi nå får en løsning som sikrer rekruttering til yrket og god oppfølging av lærlingene. Dette viser hvor viktig arbeidet vårt er, og hva vi kan få til sammen med våre tillitsvalgte og samarbeidspartnere, sier Mo.

Han påpeker at det er veldig sjelden at regjeringspartiene snur opp ned på et forslag fra regjeringen, slik vi ser i denne saken.

– Dette viser at politisk påvirkning nytter og at det er mulig å rette opp politiske arbeidsulykker. Det er betryggende at vi har partier på Stortinget som ikke lar det går prestisje i sakene, men som lytter og er i stand til å snu i tide, avslutter Geir A. Mo.