Meny
Oppmerksomhetskampanjen «Hendene på rattet – blikket på veien» F.v. Direktør i Statens vegvesen Ingrid Dahl Hovland, sjåfør i Jakheln Transport Andrius Daminskis og direktør i NLF Geir A. Mo. Foto A. Kjernsli/NLF

Publisert
19.July.2021

Oppmerksomhetskampanjen «Hendene på rattet – blikket på veien»

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har alltid trafikksikkerhet øverst på dagsorden, og i sommer har forbundet invitert med seg både Statens Vegvesen og Trygg Trafikk i en felles kampanje.

– Sommerferie betyr økt biltrafikk på landets veier. Det samme gjør fallende koronatall og en kjærkommen gjenåpning av landet vårt. Derfor er det veldig viktig at de som har norske veier som sin arbeidsplass er ekstra påpasselige, og gjennom denne kampanjen ønsker vi at de proffe vegbrukerne, yrkessjåførene, skal vise at de tar trafikksikkerhet på alvor. Alle andre på veien kan gjøre det samme, ved å klikke og dele i sosiale medier, sier direktør i NLF, Geir A. Mo, som er svært glad for samarbeidet med Statens vegvesen og Trygg Trafikk.

I kampanjen NLF har satt i gang, etter mønster fra tilsvarende kampanje fra vår søsterorganisasjon i Sverige, inviteres yrkessjåfører til å ta sin del av ansvaret for at sikkerheten på veiene opprettholdes. Vi ber sjåførene ta personlig standpunkt og vise at de støtter kampanjen for å stoppe rattsurfing – rett og slett være et eksempel til etterfølgelse, ved å holde hendene på rattet og blikket på veien. Og de kanskje viktigste av alt – la mobiltelefonen ligge.

Med på kampanjen er altså både Statens Vegvesen og Trygg Trafikk. Dette er store og viktige aktører som står i fremste rekke i arbeidet med å øke trafikksikkerheten i Norge.

– Uoppmerksomhet har blitt en av hovedårsakene til alvorlige trafikkulykker, sier direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen, og fortsetter;

Yrkessjåfører med store og tunge vogntog har et spesielt viktig ansvar for trafikksikkerheten på veiene. Det er viktig at de går foran som gode forbilder for å gjøre egen «arbeidsplass» tryggest mulig og samtidig unngå å utsette andre for fare.

– Trygg Trafikk støtter derfor NLFs kampanje «Hold hendene på rattet – blikket på veien» og oppfordrer alle yrkessjåfører på veiene til å gjøre det samme, sier Johansen.

Direktør i Statens Vegvesen, Ingrid Dahl Hovland, er enig i hvor viktig det er å være oppmerksom når man er ute i trafikken.

– At sjåførene er oppmerksomme i trafikken er viktig for både trafikksikkerheten og trafikkavviklingen. Det er mye energi som er i sving når en stor lastebil beveger seg, og noen ganger er det små marginer det er snakk om. Derfor må sjåførene ta ansvar og være fokuserte, sier hun.

Kampanjen er tilgjengelig via lastebil.no og alle plattformer i sosiale medier der NLF er tilstede.